Ny præst i Fjellerup valgmenighed

Ved en festlig gudstjeneste i Fjellerup kirke blev Klaus Vibe på indsat som ny præst for Fjellerup Valgmenighed.

Søndag d. 7. april var den gamle middelalderkirke i Fjellerup næsten helt fuld, da provst Anders Holt fra Grenå – Nørre Djurs Provsti gik i spidsen ind i kirken sammen med Klaus Vibe og Ingolf Henoch Pedersen, som har vikarieret som præst for menigheden i det sidste 1 ¼ år. Efter provstens indsættelse overtog Klaus Vibe ansvaret for at lede gudstjenesten.

Troen gives os

I sin prædiken om Jesu møde med disciplene efter opstandelsen talte Klaus Vibe stærkt om, at tvivlen er en fjende, og at vi som mennesker i os selv savner alle forudsætninger for at tro. Troen må gives os i mødet med den opstandne, der møder os som den korsfæstede forsoner med sin fred.

Præst og præstefamilie

Efter gudstjeneste blev Klaus og hans familie af menigheden budt velkommen ved en frokost i Missionshuset, hvor Klaus’ kone, Connie, bl.a. gav en karakteristik af Klaus, af sig selv og deres 3 børn, så menigheden kunne vide, hvad slags præstefamilie, de har fået. Familien bliver boende i Aarhus, men har planer om at deltage aktivt i menigheden så langt, det er muligt. Klaus Vibe er ansat på 50 % i Fjellerup og han er samtidig ansat som 50 % lærer og ph.d-studerende på Menighedsfakultetet i Århus.

Fjellerup valgmenighed er en del af ELNs Menighedsnetværk

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights