Ny præst i Agerskov Valgmenighed

Den 1. januar 2015 tiltræder Jakob Rahbek som ny præst i Agerskov Valgmenighed i hjertet af Sønderjylland. Jakob Rahbek har netop færdiggjort sit teologistudium ved Københavns Universitet. Sideløbende med studiet har han virket som præst i Hvidovre Frimenighed siden 2008, været rejsesekretær for Dansk Bibelinstitut i 2011 og i en to års periode været tilknyttet det russiske studenterarbejde i byen Rostov-on-Don.

Jakob er 32 år og gift med Benedikte. De har børnene Sara, Johanna og Daniel.

Jakob ordineres i Ribe Domkirke onsdag den 14. januar 2015 kl. 18. Indsættelsesgudstjenesten holdes i Agerskov Kirke søndag den 18. januar 2015 kl. 14.

Tro, nærvær og udrustning

Agerskov Valgmenighed blev stiftet i 2010. Jakob Rahbek afløser Martin Eskesen, der var menighedens præst fra opstarten indtil august 2014, hvor han blev ansat som præst ved Galten Valgmenighed. Menigheden skriver om sin vision, der består af tre dele under overskrifterne tro, nærvær og udrustning:

Tro
En del af vores bekendelsesgrundlag er trosbekendelsen, der kort sammenfatter den kristne tro på Bibelens Gud som vores skaber og frelser. Vi ønsker, at Agerskov Valgmenighed skal være et sted, hvor nye gæster i kirken må få del i denne tro, og hvor de, der allerede tror, må finde inspiration og hjælp til at blive i troen.

Nærvær
Vi ønsker at Agerskov Valgmenighed må være et fællesskab, og ikke blot en forsamling. Et fællesskab, hvor vi kender og hjælper hinanden, og hvor vi tager ansvar for hinandens trivsel. Derfor ønsker vi at vores aktiviteter er præget af nærvær, både mellem præst og menighed og indbyrdes mellem menighedens medlemmer.

Udrustning:
Vi ønsker at Agerskov Valgmenighed må være et sted, hvor alle har en plads og en funktion, og hvor den enkelte kan hente hjælp og inspiration til selv at bære visionen videre. Derfor ønsker vi at ”klæde medlemmerne på” til at tage del i arbejdet.

Der er knyttet 65 voksne medlemmer og 35 børn til Agerskov Valgmenighed og menigheden er en del af ELNs M-netværk.

Skriv en kommentar

Tag med på konference for valg- og frimenigheder.  Lørdag 17. juni i Børkop. Skarp på tiden - tæt på virkeligheden!

Verified by MonsterInsights