Ny Grosbøll sag undervejs ?

Med udtalelserne fra sognepræst Per Ramsdal, som blev bragt i Jyllandsposten i juledagene stiller mange spørgsmålet om en ny Grosbøll sag er under opsejling. Vi har stillet spørgsmålet til Landssekretær i Evangelisk Luthersk Netværk og bringer her hans vurdering af, hvad sagen, som den er fremstillet i Jyllandsposten og Kristeligt Dagblad.

Grosbøll-sagen

Siden Grosbøll-sagen rullede for cirka 10 år siden har det været et åbent spørgsmål, hvilken betydning det har for ansættelsen som sognepræst i Folkekirken, hvis der er centrale dele af trosbekendelsen, som man som præst ikke kan tilslutte sig. Selvom Torkild Grosbøll åbent havde frasagt sig troen på en skabende Gud og oplevede at biskop Liselotte Rebel ikke ville føre tilsyn med ham, så førte det ikke til en afskedigelse. Der er med den nye sag både ligheder og forskelle i forhold til Grosbøll-sagen, men det er min vurdering at præsterne i denne sag har mulighed for at slippe lettere om ved deres undsigelse, hvis de blot bekræfter at ville bruge trosbekendelsen ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Forskelle og ligheder

Hvis man sammenligner Torkild Grosbøll og Per Ramsdal, så er det en væsentlig forskel, at Torkild Grosbøll havde udgivet sine synspunkter på skrift i en bog. Det var altså en sammenhængende fremstilling af en tro, der på markante områder var i konflikt med den evangelisk-lutherske lære om skabelsen og forestillingen om Gud. Per Ramsdal har ”kun” medvirket i interview i avis og på TV og det vil gøre det lettere for ham, at kunne trække sine synspunkter tilbage efter en samtale med biskoppen. Men det er klart at for hver gang han bekræfter sine synspunkter offentligt, jo vanskeligere vil det blive for ham.

Der er dog også en afgørende forskel i opfattelsen af Gud. Mens Grosbøll nærmede sig en ateistisk gudstro, hvor han ville stave Gud med lille ”g”, fordi gud blot er menneskers ord om kærligheden og det uforklarlige, så bekendte Per Ramsdal i sin medvirken i DR2´s deadline, at han troede på Gud. Det var dog en Gud, som han beskrev med ord som kraft og energi og dermed må man tolke det i retning af en østlig inspireret panteistisk gudsbillede. Her kan der være et større konfliktpotentiale end hos Grosbøll, for det er en direkte modsigelse af bekendelsen til den præ-eksistente treenige Gud, hvor Fader, Søn og Helligånd er fra evighed og til evighed, som vi finder i Folkekirkens oldkirkelige bekendelser.

Det vil få stor betydning for, om der kommer en sag ud af dette, om Per Ramsdal opnår støtte fra sit eget menighedsråd. Grosbøll oplevede udelukkende opbakning fra sit menighedsråd og hvis Per Ramsdal undsiges af dele af sit menighedsråd eller der kommer klager fra menigheden over, at han har en forkyndelse, der fornægter troen på Gud som skaber og Jesus, som virkelig opstået fra de døde, så vil det blive vanskeligt at dysse sagen ned. Der er dog ikke noget, der indtil videre tyder på, at man lokalt engagere sig i spørgsmålet om præstens tro.

Det bliver spændende at se, hvordan biskopperne i Roskilde og København får lukket sagen. Det bliver sandsynligvis holdt bag lukkede døre, men de kan naturligvis ikke leve med, at sognepræster offentligt undsiger centrale dele af trosbekendelsen. Så man må forvente, at de stille og roligt bliver sat på plads og får at vide, at det naturligvis ikke kan forenes med varetagelse af deres embede, at de udtaler sig på den måde.

Krænkende udtalelser

Præsternes udtalelser er meget alvorlige, men det er dog mindst lige så bekymrende, hvis formand for landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer, Inger Lise Pedersen, er citeret korrekt i Jyllandsposten d. 26. december. Her er hun nemlig citeret for at have sagt: ”Man er idiot, hvis man er bogstavtro, når man læser bibelen”. Det er en meget krænkende udtalelse i forhold til alle dem, der i dag virker som sognepræster i Folkekirken med et klassisk syn på bibelen, hvor man har tillid til, at det som står der er sandt. Mon Inger Lise Pedersen ikke er klar over, at der er mange sognepræster der læser beretningen om Jesu opstandelse bogstaveligt, så de rent faktisk tror, at Jesus opstod fysisk af graven og sagde ”Godmorgen” til Maria i gravhaven ? Mon hun ikke har fantasi til at forestille sig at der er mange præster, der opfatter 1. Mosebog kapitel 1 bogstaveligt, som en beskrivelse af, hvordan Gud skabte denne jord og alting på den ud af intet ?
For det kan vel ikke være rigtigt, at formanden for landets menighedsråd kalder mange af de præster som menighedsrådene arbejder sammen med til dagligt for idioter. Det kan gøre det meget vanskeligt lokalt, hvis man taler på den måde til hinanden, og tilskyndes til at opfatte sin egen sognepræst som en idiot. Det vidner om en total mangel på forståelse og respekt for andres tro og teologi. Men som sagt, så vil jeg håbe at Inger Lise Pedersen er blevet fejlciteret. Hvis hun bekræfter, at hun er citeret korrekt, så burde landets menighedsråd overveje at vælge sig en anden formand.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights