Ny biskop i København

Er det virkelig det maksimale af, hvad vi kan forvente af en ny biskop: At han vil give plads til os med et klassisk syn på kirke og menighedsliv?

Af Kurt Dalsgaard, næstformand i ELN

Det maksimale, vi kan opnå, er tilsyneladende at få en biskop, som vil give os plads i kirken.

Det gik bedre end vi havde frygtet ved bispevalget i København. Ud fra det, som blev sagt i valgkampen, kan vi være tilfredse med udfaldet. De, som ønskede at marginalisere præster og menigheder med en klassisk kristendomsforståelse, blev ikke valgt. Så formodentlig kan sådanne menigheder stadig nogle år få lov at arbejde i kirken ud fra deres teologiske ståsted.

Alligevel sidder jeg tilbage med en mærkelig fornemmelse. Er det virkelig det maksimale af, hvad vi kan forvente af en ny biskop: At han vil give plads til os med et klassisk syn på kirke og menighedsliv?

Når jeg læser Pastoral-brevene i NT, er det et andet billede, jeg får af en leder i kirken. I Titusbrevet møder vi gang på gang formaningen til at sige det, ”der stemmer med den sunde lære” (Titus 2.1).

Samtidig står der tydeligt, at de personer, Titus skulle vælge som ledere, skulle være et godt eksempel for menigheden. En præst eller biskop ”skal være gæstfri, have kærlighed til det gode, være besindig, retfærdig, herre over sig selv; han skal holde fast ved lærens troværdige ord, så han er i stand til både at formane med den sunde lære og at gendrive dem, der siger imod” (Titus 2,8 -9).

Samtidig skal han være én kvindes mand og styre sit eget hus godt. Det med at lederens private liv ikke kommer hans tjeneste ved, ligger langt fra Bibelens tankegang.

Jeg er ganske klar over, at bispekandidaterne nok vil være uenige med os på kirkens bibeltro fløj i, hvad der er den sunde lære. Men holder vi os til Folkekirkens grundlag, Bibelen og bekendelsesskrifterne, er det tydeligt, at der skal laves mange omtolkninger, hvis man skal få dem til at sige god for meget af det, som i dag kaldes kristendom.

Vi håber på et positivt samarbejde med Sogne- og orlogspræst Peter Skov-Jakobsen, som blev Københavns nye biskop. Men samtidig er det beskæmmende, at det ikke lod sig gøre at få en mand med en klassisk kristendomsforståelse til så vigtig en opgave i kirken.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights