Nødvendigt at sætte seksuelle overgreb på dagsordenen

Foreningen Agape er klar med ekspert-panel til konference om seksuelle overgreb i kirkelige miljøer

”De fleste ledelser vil gerne forebygge overgreb, men mange har dårlig samvittighed over ikke at få gjort noget ved det. Og det er ikke nok at have styr på børneattesterne.”

Det konstaterer Annette Bech Vad, der er landsleder i Foreningen Agape.

Det er netop derfor, at Agape inviterer til konference i Middelfart den 21. januar 2020, hvor tre eksperter sætter fokus på seksuelle overgreb i kirkelige miljøer. Det handler blandt andet om, hvordan man kan forebygge overgreb og tager hånd om problemet, hvis det opstår.

Undervisningen bliver varetaget af psykolog i Red Barnet  Kuno Sørensen, forfatter og psykolog Irene Rønn Lind, som har specialviden inden for overgreb i kirkelige miljøer. Desuden vil tidl. ansat i Red Barnet Gitte Jakobsen komme med oplæg og give konkrete værktøjer.

Hvordan vurderer du behovet for en konference som denne. Er der et stigende problem?

”Vi arrangerer konferencen, fordi det desværre er nødvendigt. Vi kender det alle – om ikke andet så fra medierne, at der med mellemrum dukker grimme sager op om misbrug også i kirkelige miljøer. Det er meget svært at sige, hvor stort et omfang det har, for der er et stort mørketal. Ofte bliver der jo ikke talt om det” siger Annette Bech Vad.

Hun peger blandt andet på en norsk undersøgelse, som viser, at der i gennemsnit går 17 år fra, at et overgreb finder sted, og til offeret får talt om det.

”Og der er vel at mærke tale om, at offeret får det sagt første gang bare til ét menneske,” siger Annette Bech Vad.

Hun ved også, at mange ledelser faktisk gerne vil have et beredskab, så de kan forebygge overgreb, men når man har mange opgaver, kan det være svært at få taget hul på dette område og løfte det alene.

”Der er brug for, at man har nogle konkrete handleplaner for, hvordan man f.eks. skal reagere på en mistanke. Der er ingen af os, der har lyst til at sprede en mistanke, og man risikerer at overhøre faresignaler eller at vente for længe på at reagere, hvis ikke man ved, hvordan det skal gribes an,” siger Anette Bech Vad.

Bred faglighed

Panelet der skal undervise på konferencen er meget bredt sammensat med erfaring fra såvel kirkelige som ikke kirkelige miljøer. Hvorfor det?

”Det har vi gjort for at få det den bedste faglige viden på banen. Kuno Sørensen fra Red Barnet har mange års erfaring på dette felt, og han ved, hvilke mekanismer den seksuelle misbruger benytter i sin kontakt med børn og unge, Gitte Jakobsen er handlingsorienteret og har stor erfaring med forebyggelse, mens Irene Rønn Lind ved, hvad det betyder, når der også kommer en åndelig dimension med i billedet,” siger Annette Bech Vad.

Kuno Sørensen skal tale om emnet ”Grooming – seksuelle krænkeres strategier”, Irene Rønn behandler emnet ”Seksuelle overgreb i kirkelige miljøer, mens Gitte Jakobsen tager fat på den praktisk del under overskriften ”Konkrete redskaber for det gode samvær med børn og unge”.

Konferencen henvender sig til ledere, og Annette Bech Vad understreger, at det er vigtigt, at både den øverste ledelse og ledere af børnearbejdet er engageret og tager ansvar for det forebyggende arbejde.

Agape vil senere på efteråret præsentere det endelige program, når dagens seminarer er på plads. Prisen for konferencen er endnu ikke fastlagt, da Agape har søgt fondsmidler til dækning af en del af udgifterne.

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights