NMM – netværk med mission i fokus

16 menigheder mødes tre gange om året for at fastholde hinanden på at være fællesskaber i mission.

Menighederne mødes i Netværk for Missionale Menigheder, NMM, som rummer menigheder fra såvel ELN som LM, IM og Kristent Fællesskab.

Men hvordan bliver det helt essentielt for en menighed at være i mission? Først og fremmest via evangeliet, svarer Claus Grønbæk, præst i Københavnerkirken og leder af Netværk for Missionale Menigheder, NMM.

”Det helt afgørende for os er, hvordan evangeliet bliver drivkraften for alt, hvad vi gør. Evangeliet har med hele vores liv at gøre. Det er overvældende og frigørende, så derfor er det afgørende at holde fast i, hvordan glæden og friheden bliver til brændstof i menighederne,” siger Claus Grønbæk.

Forpligtende fællesskab

I praksis foregår arbejdet i NMM på den måde, at menighederne mødes tre gange om året. Én gang mødes alle menighederne i NMM, to gange mødes de hhv. øst og vest for Storebælt.

Samlingerne er hver gang ramme om coaching, sparring og undervisning, så menighederne på et meget konkret plan bliver rustet til at være fællesskab, holde fast i evangeliet og være en kirke i mission. Ikke blot i begyndelsen eller en gang imellem, men kontinuerligt.

Menighederne er delt op i faste grupper på to-tre stykker, og grupperne vælger hver gang en udfordring eller en problemstilling fra det virkelige liv, som man i fællesskab finder handlemuligheder for.

På den måde bliver samlingerne meget virkelighedsnære, så råd og coaching er noget, man umiddelbart kan bruge.

”Vi lægger vægt på, at det vi er sammen om, får konsekvenser ind i menighederne. På den måde er vi ikke blot et inspirerende fællesskab, men menighederne forpligter sig til at arbejde for FEM,” siger Claus Grønbæk og forklarer, at FEM er NMM’s fælles vision, som bliver formuleret som:

  • Fællesskab, fordi kristenlivet er en holdsport
  • Evangeliet, fordi det er dét budskab, der ændrer alt
  • Mission, fordi Gud har sendt sin kirke af sted med evangeliet som budskab

Inspiration fra Acts29

Claus Grønbæk var for ti år siden med familien et år i USA og blev meget inspireret til at arbejde på denne måde. Han nævner blandt andre stærke inspirationskilder som kirketænkeren Tim Keller og det globale kirkeplantnings netværk Acts29 (altså fortsættelsen af Acts, Apostlenes Gerninger, der har 28 kapitler).

”Vi har før set, at nogle menigheder var meget fokuserede på at være ’søger-venlige’, altså være meget opmærksomme på at komme søgende mennesker i møde. Andre menigheder har haft en stærk identitet i at være bibeltro, men ser sjældent, at der dukker kirkefremmede op.

Det, jeg og andre er blevet inspirerede til, er, at når evangeliet om Jesus selv bliver centrum for alt, hvad vi gør, så får det betydning for vores fællesskaber, så bliver det en del af menighedens liv at komme ud med evangeliet – både i ord og handling,” siger Claus Grønbæk.

Plads til flere

NMM består netop nu af 16 menigheder, nogle store, andre små. Og der er plads til flere, fortæller Claus Grønbæk.

”Vi er ikke en lukket fest, og man er velkommen uanset, hvilken menighedsform man måtte være en del af. NMM er også for dem, som måske blot er et lille lokalt fællesskab bestående af to familier. Man er hjertelig velkommen til at kontakte mig, hvis nogen har lyst til at høre nærmere om NMM,” siger han.

KORT OM NMM

NMM blev dannet i 2009

NMM er ledet af Københavnerkirke og har et board (en bestyrelse) som består af Claus Grønbæk, Manuel Vigilius, Jens Lomborg, Peter Rask, Peter Techow og Kristian Knudsen

NMM er arrangør af SommerCamp på Gammelbro Camping i Sønderjylland. En mulighed for at kombinere familieferie med fællesskab, god undervisning og lovsang 

NMM er et selvstændigt netværk med tætte bånd til ELN


Da Claus Grønbæk og hans familie for 10 år siden opholdt sig byen Tacoma i Staten Washington og dér mødte kirken ”Soma” (”legeme” på græsk), blev det inspiration og startskud til NMM, Netværk for Missionale Menigheder.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights