Netværket virker. Brug det!

Menigheder i ELN’s menighedsnetværket hjælper hinanden. ’Netværket virker. Brug det’, lyder opfordringen.

Hvad gør en menighed, som står i et akut problem? Bruger netværket!

Menighedsinspirator Anette Klausholm Bækgaard fortæller, at der i vid udstrækning bliver hjulpet på kryds og tværs i ELN’s menighedsnetværk. Og hun ved, at der er rige muligheder for at hente sparring, inspiration og konkret hjælp hos andre.

”Det er ganske enkelt opmuntrende, at netværket virker. Der er stor hjælpsomhed i netværket, så menigheder, der i kortere eller længere tid er udfordret, søger og får hjælp af andre. Det har vi set flere steder – også i situationer, hvor det kan være virkelig tungt.

Det er min oplevelse, at ikke bare præster, men også formænd og øvrige frivillige meget gerne deler ud af deres viden og erfaringer,” siger Anette Klausholm Bækgaard.

Hun peger på, at når en menighed står i en akut situation, ja, så er det netop brugbart at få sparring og gode råd fra sidelinjen.

Brug netværket

Med sin viden om netværket vil Anette Klausholm Bækgaard også gerne arbejde for, at både store og små menigheder tænker: Netværket kan hjælpe os.

”Vi er klar over, at flere menigheder indimellem har udfordringer med at få f.eks. en gudstjenesteplan til at gå op på grund af manglende præst eller sygdom. Som det er nu, kan menigheder kontakte hinanden og bede om hjælp – og den mulighed vil vi gerne løfte op – så alle i netværket er klar over, at der findes muligheder for at få hjælp enten ved at kontakte menigheder direkte eller ved at kontakte mig eller Dorte på landskontoret,” siger hun.

Flere til rådighed

Foruden menighederne i netværket og ELN’s to ansatte kan man også bruge de tre fra landsledelsen, som har særlig fokus på menighedsnetværket. De tre er Gitte Møller Thomsen (formand for Vendsyssel Frimenighed), Fridtjof Stidsen (formand for Korning Menighedsråd) og Peter Techow (præst i Københavnerkirken).

”Gitte, Peter og Fridtjof har hver især stået i situationer, hvor der skulle tænkes nyt eller alternativt for at komme godt videre, og den erfaring vil de meget gerne dele ud af,” siger Anette Klausholm Bækgaard.

Hun peger på, at der også er god hjælp at hente på kirkeliv.dk (ELN’s intranet), hvor præster, bestyrelsesmedlemmer og andre fra menighederne kan kommunikere direkte med hinanden.

”Kirkeliv er godt sted at stille spørgsmål og dele erfaringer, stillingsannoncer mm. Det er en nem måde for f.eks. præster, formænd og økonomifolk at dele viden,” siger Anette Klausholm Bækgaard.

I har noget at give

Anette Klausholm Bækgaard nævner, at i et netværk går det begge veje: Man kan få hjælp og man kan give hjælp. Derfor opfordrer hun også til, at menigheder stiller sig til rådighed.

”Jeg har oplevet flere gange, at gode ideer eller kreative løsninger, kan blive til gavn for andre. Måske er man i en menighed slet ikke klar over, at det, man gør, er netop det, som andre kan have brug for,” siger hun.

Anette Klausholm Bækgaard håber også, at præster vil give sig til kende, hvis de i perioder kan tage en mindre ansættelse på f.eks. ti procent eller hjælpe på anden måde, når der er behov i en søstermenighed.

Endelig vil menighedsinspiratoren tilskynde til stor frimodighed til at tage kontakt.

”Nogle menigheder netværker naturligt pga. geografi, nogle beder om hjælp i ad hoc situationer, og nogle gange bliver landskontoret spurgt om hjælp. Vi løser ikke alle problemer, men vi kan ofte hjælpe eller hjælpe videre,” siger hun.

Skriv en kommentar

Tag med på konference for valg- og frimenigheder.  Lørdag 17. juni i Børkop. Skarp på tiden - tæt på virkeligheden!

Verified by MonsterInsights