Nej til MF og DBI’s tilbud om flere præster på særordning

Universitetet kan ikke klare efterspørgslen efter flere præster med ny ordning. MF og DBI kan bidrage, men må ikke.

Flere end 250 havde søgt, da der sidst i april var ansøgningsfrist til den nye, supplerende adgangsvej til præstestillinger i folkekirken.

Det er langt flere end universiteterne kan optage. Uddannelsen er ny, den bliver udbudt af universiteterne under Åbent Universitet, og deltagerne skal i forvejen have en akademisk kandidatgrad.

Da loven om den nye supplerende adgangsvej blev vedtaget tidligere på foråret foreslog dr.theol. og professor på Dansk Bibel-Institut, Finn Aa. Rønne, at ikke-teologiske kandidater kan søge embede i folkekirken, hvis de tager DBI og MF’s godkendte bacheloruddannelse i teologi. Det skete i et åbent brev til landets biskopper og til kirkeministeren.

DBI og MF bidrager i forvejen til at uddanne præster. Det sker via deres samarbejde med norske Fjellhaug International University College, som betyder, at fag fra DBI og MF kan meritoverføres til de teologiske fakulteter i Danmark. I praksis betyder det, at man kan læse en bachelor i teologi på MF eller DBI og efterfølgende tage kandidaten på universitet.

Forslaget fra MF og DBI er dog ikke blevet grebet. Udover kvittering for modtagelsen har Finn Aa. Rønne ikke fået svar fra hverken biskopper eller kirkeminister. Såvel kirkeministeren som to af biskopperne har i stedet afvist forslaget på onlinemediet kirke.dk. Det sker bl.a. med henvisning til, at man nu vil se, hvordan undervisningen i offentligt regi vil forløbe.

Glæde og undren

Det glæder Finn Aa. Rønne, at der har været så stor søgning til den nye uddannelse, men han undrer sig over, at der ikke er lydhørhed for MF og DBI’s tilbud:

”Det er ærgerligt, at næsten 200 af de godt 250 ansøgere ikke kan få den ønskede uddannelse, fordi universiteterne kun har plads til 50-60 af ansøgerne. Vi på DBI og MF står klar til at uddanne i alt fald en del af de afviste ansøgere – og hos os kan de endda få det helt gratis, mens de, som var så heldige at komme ind på universiteternes uddannelse, skal betale 70.000 kr. for de to til tre års uddannelse.

Hvorfor vil man ikke gøre brug af vores tilbud? I forvejen er der mange præster i folkekirken, som har taget et tilsvarende antal fag på DBI eller MF som en del af deres uddannelse. Vi har allerede på DBI studerende, som hører til målgruppen for den nye uddannelse, og som er i gang med at tage enkeltfag på bacheloruddannelsen – præcis som det er tanken, at de skal gøre på universiteterne. Og flere af dem kommer slet ikke fra vores traditionelle bagland. Så jeg har svært ved at forstå, at det er bedre at afvise de næsten 200 ansøgere og gå glip af de mange nye præster, end at de tager deres uddannelse hos os,” siger han.

Skæv fordeling?

I en reaktion på den store søgning, skriver kirkeminister Joy Mogensen i en pressemeddelelse:

”Folkekirken oplever præstemangel mange steder og især uden for de større byer. Derfor er det meget positivt, at den nye adgangsvej til at blive præst i folkekirken er blevet mødt med så overvældende interesse fra ansøgere i hele landet,”

Men ifølge kirke.dk peger flere på, at det er tvivlsomt om, den nye mulighed vil afhjælpe præstemanglen uden for universitetsbyerne. Argumentet er, at hvis man i forvejen skal have en kandidatgrad, have mulighed for at følge undervisningen på universitets almindelige hold og betale en kursusafgift på 70.000 kr., ja så vil der sandsynligvis være en overvægt af de nye præster, som er veletablerede med hus og familie i og omkring Aahus og København.

Også her har DBI’s tilbud en fordel, da man allerede tilbyder undervisning online og dermed kan tilgodese dem, der er længere væk fra de to universitetsbyer.

”Ja, det er virkelig ærgerligt, at vi ikke kan få lov at bidrage. Der er jo steder i landet, hvor man må slå ledige stillinger op for tredje gang. Nogle af stederne vil man være meget glade for at modtage kandidater for netop MF og DBI. Og så er det også et faktum, at der på MF og DBI ikke kun er studerende fra vores traditionelle bagland. Repræsentationen fra det kirkelige landskab er langt bredere,” siger Finn Aa. Rønne.

Du kan læse mere om den nye supplerende præsteuddannelse her.

Illustrationsfoto: Christian Roar Pedersen, 23203099

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

ELN søger ny landsleder. Måske noget for dig, der er netværker, organisator og kommunikator..?

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights