Nej til kvindelige præster i folkekirken bliver ulovligt

Regeringen fjerner undtagelsesbestemmelsen for ligebehandlingsloven for folkekirken. Menighedsråd, som fortsat ikke ønsker at ansætte en kvindelig præst, handler dermed ulovligt.

Folkekirken har ligesom andre trossamfund siden 1978 haft en undtagelse fra ligebehandlingsloven, som betyder, at det ikke er forbudt at lægge vægt på køn, når et menighedsråd skal vælge præst. Den undtagelse fjerner regeringen nu.

Læs også Børge Haahr Andersens kommentar Fra ”hyrde og lærer” til ”løfte og bære”

I en pressemeddelelse skriver Kirkeministeriet:

”Efter sonderingsmøder med folkekirkens parter, er det kirkeministerens vurdering, at der ikke er tungtvejende argumenter for ikke at følge de 10 biskoppers fælles opfordring til at ophæve undtagelsen.

For selvom næsten 60 procent af præsterne og over 40 procent af provsterne i dag er kvinder, må der ikke være tvivl om, at der skal være ligestilling i den danske folkekirke,” står der blandt andet.

Kirkeminister Louise Schack Elholm udtaler i samme pressemeddelelse:

”Min konklusion efter samtaler med repræsentanter for både flertallet og mindretallene i folkekirken er, at bestemmelsen i dag har mere symbolsk end praktisk betydning for folkekirken. Og selvfølgelig skal der være ligestilling mellem mænd og kvinder i folkekirken på samme måde som i andre dele af det danske samfund. Det ændrer ikke på, at vi fortsat har en rummelig folkekirke, hvor det enkelte menighedsråd selv vælger sin præst. Derfor er jeg også nået til den konklusion, at det rigtige at gøre er at afskaffe undtagelsen fra ligebehandlingsloven for folkekirken, sådan som biskopperne har opfordret til.”

Mindretal bliver presset

I Kristelig Dagblads leder den 13. november noterer Anders Ellebæk Madsen, at det er en central debat, der hermed når sin foreløbige afslutning. Han begrunder det med, at debatten netop er en strømpil på, hvordan det står til med rummeligheden i folkekirken, og at den følgelig er på retur, fordi det bliver mere ugleset at være konservativt mindretal

”Nu har dette mindretal ikke længere den understøttelse og legitimitet, det har givet at kunne henvise til den såkaldte undtagelsesbestemmelse, som giver udtrykkeligt lov til at tilhøre den lille gruppe i folkekirken, som mener, at præster skal være mænd,” skriver Anders Ellebæk Madsen blandt andet..

Kirkeministeren udsteder nu en ny bekendtgørelse som ophæver undtagelsesbestemmelsen fra ligebehandlingsloven, hvad angår præstestillinger i folkekirken.

Det vil herefter ikke længere være lovligt i folkekirken at indstille, ansætte eller fravælge kandidater på baggrund af deres køn. Ifølge ligebehandlingsloven er der bødestraf for at overtræde loven.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights