Forventning til Misson2015.dk – NY

Tilmeldingsfristen forlænget til mandag d. 2. marts – indtil videre 450 tilmeldte

Evangelisk Luthersk Netværk er gået sammen med de tre gamle missionsbevægelser, Indre Mission, Luthersk Mission og Evangelisk Luthersk Mission om at arrangere en konference med inspiration til mission, som afholdes
d. 20.-22. marts 2015 i Kolding-hallerne.

Tilmeldingsfristen er søndag d. 22. februar og landssekretær i ELN Brian Christensen håber, at rigtig mange vil sætte en weekend af til det vigtigste for kirkens liv og fremtid, nemlig at være i mission i Danmark. “Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager, så vi kan stå sammen om mission i Danmark.”

Jeg er  – I er

Temaet for konferencen er “Jeg er – I er”. Formålet med konferencen er opmuntring og inspiration af ’ledere på alle niveauer’ (og via dem dermed også deres lokale sammenhænge) til i frimodighed at udleve kaldet til, som menigheder og enkeltpersoner, at være i mission for mennesker i Danmark.

Hovedtaler er tyskeren Michael Herbst, der er opvokset i det gamle Østtyskland, som er et af Europas mest sekulariserede områder. Han er stærkt optaget af, hvordan vi driver mission og bygger menigheder i det moderne Europa. Han vil undervise på engelsk, men der vil være tolkning på dansk. Desuden medvirker kendte præster og forkyndere som: Klaus Vibe, Henrik Laursen, Niels Nymann Eriksen, Michael Mørch og Henrik Højlund.

Vor identitet formes af Gud

Vi ønsker brændende, at vi i Danmark må blive flere, der tjener og ærer Gud og med tema’et ”Jeg Er – I er” ønsker vi fra start til slut at pointere, at alt hvad vi er og hvad vi evner, er baseret på hvem Gud er og hvad han har gjort for os i skabelse og forløsning. Vores identitet og liv udspringer fra Ham. Al kald til tjeneste for ham begrundes og udfoldes med udgangspunkt i hans tjeneste for os — både som skaber, opretholder og forløser.

Man sidder sammen i et bordfællesskab under hele konferencen, sådan at man får opbygget et godt fællesskab med nogle, der arbejder eller interesserer sig for noget af det, man selv er optaget af. Der er indlagt god tid til, at man i bordfællesskaberne reflekterer over spørgsmål, beder sammen og for hinanden og deler erfaringer.

Landssekretær Brian Christensen glæder sig til konferencen og siger:

“Guds udrustning af hans forvaltere/tjenere med nådegaver og ordets kraft er det helt centrale og det sætter retningen for vor missionale tjeneste: At Guds herlighed må æres af flere.”

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights