Missionerende ateister i kødet på missionen

Bog om drukneulykken ved Harboøre og mediestormen i kølvandet på den er uhyre interessant. 125 år efter kan dønningerne stadig ses.

Hvorfor bliver missionsfolk til stadighed portrætteret som livsfornægtende, fordømmende mørkemænd og -koner?

Det giver cand.pæd., forfatter og foredragsholder Jens Kristian Lings et bud på i den yderst interessante bog Himmel og hav og Harboør. Bogens omdrejningspunkt er begivenhederne efter den drukneulykke, som tog livet af 26 fiskere fra Harboøre natten mellem den 20. og 21. november 1893. Også andre steder langs kysten mistede flere end 100 fiskere livet den nat.

Men det var især Harboøre og missionsfolkene dér, som efterfølgende kom på alles læber.

De missionske præster pastor Madsen og pastor Moe holdt taler ved fællesbegravelsen af 14 af de druknede fiskere og talte bramfrit om frelse og fortabelse.

I ligfølget stod også den københavnske presse med Politikens reporter Henrik Cavling i første række. Han beskrev malende, hvordan præsterne, som han hørte det, ikke havde et trøstens ord til de efterladte, men kun ord om dom og straf over ugudelige. Denne og de øvrige af Cavlings reportager fik en begejstret læserskare især i København, mens både de lokale missionsfolk og Indre Mission reagerede stærkt på dem.

Nedgøringen af vækkelsens og missionens betydning for disse menneskers livsudfoldelse er i årernes løb blevet gentaget så mange gange, at den har fået status som sandhed.

Cavling skrev knagende godt, men ikke sandt ifølge Lings. Begge dele er godtgjort i bogen.

Ifølge Lings havde Cavling et klart ærinde, han ville prædike den gudløse naturalisme, som allerede var plantet af Georg Brandes knap to årtier tidligere og nu blomstrede i hovedstadens kulturelle kredse, godt hjulpet på vej af Politiken.

”Nedgøringen af vækkelsens og missionens betydning for disse menneskers livsudfoldelse er i årernes løb blevet gentaget så mange gange, at den har fået status som sandhed,” skriver Jens Kristian Lings.

Han pointerer for god ordens skyld, at han aldrig selv har tilsluttet sig Indre Mission. Drivkraften er en anden.

”Men jeg har lige siden min tidlige ungdom […] følt, at mørkemændskarakteristikken på alle de vesterhavsfiskere var urimelig,” skriver han.

Og i telefonen tilføjer han: “Jeg har boet først i Thyborøn, siden i Gladsaxe og nu i Fjaltring, så jeg har både København og Vestjylland i mig. Kontrasterne i historien har tiltrukket mig. Og så er det min erfaring, at danskerne elsker at godtage myter, og det kalder på fakta.”

Dokumentation og livsnær læsning

I sin bog har Jens Kristian Lings samlet alt det, der stod om ulykken i hhv. Lemvig Avis og i Politikken. Der er også citeret fra Berlingske Tidende og Den indre Missions Tidende. Det er ikke blot en vægtig dokumentation af en ideologisk kamp, det er også rørende læsning, fordi omtalerne, listerne med druknede og indsamlingen til de uforsørgede enker og deres ukonfirmerede børn åbner døren til et glimt af i går.

Jens Kristian Lings medtager en del andre vinkler i bogen, bl.a. om mennesketyper i datidens Harboøre, om pastor Moe, om Henrik Cavling og hans mission, og endelig kommenterer han kritisk romanen Fiskerne af Hans Kirk.

Kendsgerninger er, at Georg Brandes indledte afkristningen af Danmark den 3. november 1871 (ved en forelæsning, red.) på Københavns Universitet, at Politiken blev oprettet 1884, og at Hans Kirk havde til hensigt at kæmpe for videreførelse af Georg Brandes’ tanker og med ”Fiskerne” fra 1928 har pustet vældigt til afkristningens fortærende ild

Som nævnt regner Jens Kristian Lings sig ikke selv til de missionske, men hans bog kaster et velgørende lys over begivenheder, missionsfolk og det brændende ønske, der har været for at udstille missionsbevægelsernes tilhængere som livsfornægtende mørkemænd.

Lings’ sidste kommentar lyder:  ”Kendsgerninger er, at Georg Brandes indledte afkristningen af Danmark den 3. november 1871 (ved en forelæsning, red.) på Københavns Universitet, at Politiken blev oprettet 1884, og at Hans Kirk havde til hensigt at kæmpe for videreførelse af Georg Brandes’ tanker og med ”Fiskerne” fra 1928 har pustet vældigt til afkristningens fortærende ild.”

Og dønningerne fra stormen i 1893 har endnu ikke lagt sig.

Jens Kristian Lings har i 20 år været lektor i litteratur og dramaturgi ved Danmarks Lærerhøjskole (DLH) i København i 20 år. De seneste mange år har han boet i Fjaltring ved Vesterhavet.

Himmel og hav og Harboør er udgivet på Lohse. 227 sider.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights