Missionær udsendelse fra Herning Bykirke

25 årige Thomas Kildeholm Jensen fra Herning sendes ud fra Herning Bykirke til en festlig udsendelsesgudstjeneste søndag den 22. februar kl 15.30.

Thomas  lytter den 7. marts til Tanzania for at arbejde som missionær. Her skal Thomas arbejde blandt udsatte børn og unge og oplære ledere i grundlæggende pædagogiske tilgang til børnene. Det er ikke typisk for en nyuddannet ung mand som Thomas at rejse væk i flere år, og så som missionær! For Thomas ligger det dog lige til højrebenet. I foråret 2014 havde han i forbindelse med sit studium på pædagogseminariet sin 3. praktikperiode på et børnehjem for forældreløse børn i netop Tanzania. Her oplevede Thomas, at han Gud ville bruge ham til noget dernede. Ud over at være glad for at være dernede, lærte han også sproget Swahili på urealistisk kort tid, og han følte sig hjemme, selv om han har boet i Danmark hele sit liv.

Thomas siger selv: “Jeg oplever, at det er Guds vilje at jeg skal udsendes til Tanzania og virke blandt det tanzanianske folk. Jeg har hverken fået syner eller åbenbaringer, men jeg er blevet overbevist, at det er det, jeg skal!”. I forbindelse sin praktikperiode dernede var han meget sammen med børnene på børnehjemmet, som levede under forfærdelige forhold og vilkår, som børn ikke fortjener at leve under. ”Jeg kom til at brænde for at være noget for de udsatte børn og unge”, fortæller Thomas og fortsætter:

”Børnene fortjener at nogle forsøger at forbedre deres vilkår, og det vil jeg gerne være med til. Det vil jeg gøre ved at være sammen med dem, ved at fortælle dem om Jesus og ved at bruge mine kompetencer fra pædagoguddannelsen til at undervise deres ledere i grundlæggende pædagogiske tilgange til børn. Jeg ved jeg kommer med en anden kultur end dem, og jeg skal også ned at lære af dem, men jeg er alligevel overbevist om, at jeg kan bidrage med mit input.”

Derfor rejser Thomas afsted til Tanzania den 7. marts.

Udsendelse af BDM og Herning Bykirke

Thomas Kildeholm Jensen bor i Herning og er lige blevet færdig som pædagog. Thomas var også med i dannelsen af Herning Bykirke, som er en 2 år gammel frimenighed. Menigheden, som holder til i Fredens Kirke, vokser stadig i antal og har i dag 155 medlemmer i alderen fra 0 til 80 år. Når Thomas den 7. marts flytter tilbage til Tanzania, skal han bo i byen Sumbawanga, og arbejde blandt børn og unge i et større område af Tanzania, der kaldes Rukwa. Han skal blandt andet være pædagogisk mentor for forskellige børnehjemsmedarbejdere, og hjælpe til ved et nyopført børnehjem i DR Congo. Thomas ansættes gennem missionsorganisationen Brødremenighedens Danske Mission, og hans ansættelse i Tanzania er i første omgang for 2 år.

Thomas udsendes til Moravian Church (Brødremenigheden) i Rukwa regionen, hvor han skal  arbejde med kirkens børn og unge.  Helt konkret betyder det, at der er fokus på 5 arbejdsområder:

  1. Børnehjemmet Peter’s House

På børnehjemmet skal Thomas arbejde som pædagogisk mentor for medarbejderne og være sammen med børnene

  1. Børnehjemmet i Uvira, DR Congo

I Uvira skal Thomas være supervisor og underviser for medarbejderne på børnehjemmet. Der skal opbygges en struktur for hverdagen på hjemmet, ligesom Thomas skal undervise i nogle grundlæggende pædagogiske tilgange til børnene. Mange børn har haft en dårlig opvækst, og sammen med medarbejderne på hjemmet skal der arbejdes for at give dem et bedre børneliv.

  1. Søndagsskolen i Brødremenigheden.

Thomas skal være med til gennem undervisning og fællesskab med lederne at sætte fokus på forkyndelse for børn i kirken. Han skal give medarbejderne redskaber til at forkynde for børnene og være en sparringspartner for ledere gennem undervisning og vejledning.

  1. Ungdomsarbejdet i Brødrekirken

Det handler først og fremmest om at finde ud af, hvordan arbejdet fungerer i dag og sammen med andre løfte denne vigtige opgave: At give evangeliet videre til de unge. Det vil til dels ske gennem UKWATA som svarer til KFS i Danmark.

  1. Volontørerne i Sumbawanga

Thomas skal være en sparringspartner og praktisk medhjælp i relation til volontørerne som kommer til byen.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights