Mindretal må tilgodeses

Friheden i folkekirken er i langt højere grad afhængig af en magtbalance mellem teologiske og kirkelige grundsyn end af en balance mellem lægfolk og gejstlige eller geografiske hensyn med repræsentation fra alle stifter

Landsledelsen i Evangelisk Luthersk Netværk har afgivet høringssvar vedrørende betænkning nr. 1544 fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken.

ELN kan tilslutte sig udvalgets indstilling til menighedsrådenes indflydelse og kompetence: ”Menighedsrådene har en stærk position i folkekirken og den bør fastholdes, fordi sognet fortsat er den grundlæggende enhed i folkekirken.”

Det er glædeligt, at udvalget har arbejdet ud fra forudsætningen om, at folkekirkens tradition for frihedslovgivning og mindretalshensyn skal videreføres. Udvalget er ligeledes optaget af at sikre demokratisk legitimitet ved valg til et eventuelt nyt folkekirkeligt organ på nationalt niveau og man hæfter sig ved, at der skal være en magtspredning mellem gejstligheden og lægfolket. I den forbindelse mener ELN, at det er nødvendigt også at anvende en valgmodel, der sikrer en magtspredning mellem forskellige teologiske og kirkelige grundsyn.

Friheden i folkekirken er i langt højere grad afhængig af en magtbalance mellem teologiske og kirkelige grundsyn end af en balance mellem lægfolk og gejstlige eller geografiske hensyn med repræsentation fra alle stifter.

ELN vil altså gerne tilslutte sig flertallet af udvalget, som ønsker oprettelse af Folkekirkens Fællesudvalg, som tillægges kompetencer vedrørende folkekirkens fælles økonomi og fælles anliggender. Men vi vil ved udformningen af valgmodellen kraftig anbefale, at samtlige 14 læge medlemmer vælges ved forholdstal på landsplan. Det er nødvendigt for at kunne sikre en ligelig fordeling af teologiske og kirkelige grundsyn i Folkekirkens Fællesudvalg. Desuden ser vi ikke nogen grund til at præster ved valgmenigheder ikke kan være valgbare til Folkekirkens Fællesudvalg, for de er jo fuldgyldige præster i folkekirken.

Bispekollegiet bør suppleres

Hvis der oprettes et lovfæstet bispekollegium, så vil det være naturligt om der blev mulighed for at udvide bispekollegiet med en eller flere repræsentanter fra de folkekirkelige mindretal, som ellers er svagt repræsenteret i bispekollegiet. Her tænker vi i særlig grad på de teologiske grundsyn, der har sin baggrund i de missionske vækkelsesbevægelser. Med et lovfæstet bispekollegium vil der være et klart behov for at få tilgodeset dette syn for at sikre den folkekirkelige frihed og mindretal, f.eks. ved at der udpeges en eller flere repræsentanter til bispekollegiet for dette teologiske mindretal i folkekirken.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights