MF lancerer ny efteruddannelse

Menighedsfakultetet lancerer et nyt akademisk overbygningsprogram i kirke og teologi for præster, kristendomsundervisere, ansatte i de kirkelige organisationer, diakoner, sognemedhjælpere og andre, der formidler kristen tro og teologi i kirke, samfund og skole.

Menighedsfakultetet tilbyder denne nye efteruddannelse, fordi kirken har brug for reflekterende praktikere, der besidder viden, indsigt og holdning. Undervisningen er erfaringsbåren og gennemføres på masterniveau. De enkelte fag giver mulighed for at opnå ny viden, uddybe egne erfaringer i samspil med andre og arbejde selvstændigt med et specifikt fokusområde fra eget arbejdsfelt.Eksamen består af en akademisk opgave, som bedømmes med ekstern censur.

Uddannelsen består af fire moduler. Det første modul har temaet sjælesorg og gennemføres i foråret 2017. Her giver Dan Månsson og Leif Andersen en indføring i sjælesorgens praksis i en menighed eller kristen organisation.

Se mere i den vedhæftede folder og på hjemmesiden:

http://teologi.dk/efteruddannelse/

Fire moduler

Uddannelsen rummer fire moduler:

  • Sjælesorg (foråret 2017) ved Leif Andersen, lektor i praktisk teologi og Dan Månsson, cand.theol. med en pastoral-klinisk sjælesorgsuddannelse
  • Luthers reformatoriske anliggende (efteråret 2017) ved Asger Chr. Højlund, professor i dogmatik og Jesper Bacher, sognepræst
  • Menighedens liv og vækst/kirkekundskab (foråret 2018) ved Kurt E. Larsen, professor i kirkehistorie og Morten Hørning Jensen, lektor i Ny Testamente
  • Arkæologisk og historisk baggrundsbelysning af prædikentekster (efteråret 2018) ved Morten Hørning Jensen, lektor i Ny Testamente og Ole Andersen, cand.theol. og generalsekretær for organisationen Ordet og Israel

Enhver som har gennemført en lang eller mellemlang uddannelse på professionsbachelorniveau kan søge om optagelse.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights