Menighedsråds-medlemmer får nyt netværk

ELN introducerer et fælles netværk for menighedsrådsmedlemmer i sognekirker, der identificerer sig med ELNs grundlag og vision for den danske kirke

Evangelisk Luthersk Netværk ønsker at styrke og inspirere menigheder og enkeltpersoner til at formidle evangeliet i den situation og tjeneste, som man befinder sig i. Derfor har ELN oprettet en række forskellige netværk, hvor man har et arbejds- eller interessefællesskab og hvor man kan dele erfaringer og inspirere hinanden. Menighedsnetværket er f.eks. for forskellige typer af menigheder og som en del af dette er der netværk for de som har en tjeneste som præster, sang og musik, børnearbejde mfl.

Det er i tråd med denne tankegang, at ELN nu tager initiativ til at oprette et netværk for menighedsrådsmedlemmer i sognemenigheder, der i første omgang kommer til at fungere som en mailliste og mulighed for at skabe indbyrdes kontakt, hvor man kan udveksle erfaringer og få svar på spørgsmål.

Fælles udfordringer

“I sognemenigheder rundt omkring i landet har man mange fælles udfordringer i menighedsrådene og vi har fået flere opfordringer til at etablere et netværk, hvor man kan støtte og hjælpe hinanden til at møde disse udfordringer. Der er mulighed for at tilmelde sig som enkelt person. Der er naturligvis stadig mulighed for et helt menighedsråd at tilmelde M-netværket, hvor der kan skabes enighed herom i hele menighedsrådet, men en del oplever blot at være få i et menighedsråd, der ønsker at arbejde ud fra ELNs grundlag.”, siger Arne Christensen, formand for Korning menighedsråd og tovholder i det nye netværk.

Et par eksempler på de udfordringer man som menighedsrådsmedlem står i er:

• At dåbsforældre får hjælp til at oplære deres børn i den kristne tro
• At etablere sammenhæng mellem søndagsmenighed og sognemedlemmer, som blot kommer i kirken til jul og ved kirkelige handlinger
• At få sat mission og diakoni på menighedsrådets dagsorden
• At man er en del af et mindretal i et menighedsråd, hvor man står ret alene om at virke for klassisk bibelsk kristendom.

Et netværk for menighedsrådsmedlemmer baseret på ELNs grundlag og vision for den danske kirke kan få stor og gavnlig virkning lokalt, men giver samtidig mulighed for at man kan stå sammen om at øve indflydelse på provsti, stifts og nationalt niveau. Det vil med den kommende styrelseslov for Folkekirken blive endnu mere relevant.

Hvis man ønsker at være en del af det nye netværk for menighedsrådsmedlemmer i sognemenigheder, så kan man ved at følge nedenstående link, afgive sine kontaktoplysninger. Man vil derefter få nærmere information om, hvordan netværket kommer til at fungere i praksis.

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights