Ansatte kan fritages ved vielser af homoseksuelle

Menighedsråd har mulighed for at fritage kirkeligt ansatte fra tjeneste i forbindelse med vielese af homoseksuelle.

Efter et enkelt læserbrev i KD den 17. marts blev det pludselig klart, at ingen vil kunne forhindre et menighedsråd i at fritage sit eget kirkepersonale for at medvirke ved en vielse af homoseksuelle.

Både kirkeretsekspert Kristine Garde og kirkeminister Manu Sareen erkender, at det er sådan, det forholder sig.
Således blev det faktisk også konstateret i den rapport om hele sagen, som daværende kirkeminister Birthe Rønn Hornbech fik udarbejdet.

I denne rapport fra 2010 behandles spørgsmålet om fritagelsesret for kirkefunktionærer, og man ”konstaterer, at sådanne fritagelser er sket efter lokal beslutning og på grundlag af arbejdsgivers ret til at lede og fordele arbejdet, og at denne mulighed fortsat er til stede.”

Med andre ord: Hvis et menighedsråd, som arbejdsgiver for de lokale funktionærer, vedtager, at disse ikke skal tvinges til at medvirke ved vielse af homoseksuelle, så kan kirkeministeriet ikke gøre noget.

Derfor opfordrer ELN til, at menighedsråd rundt om i landet indenfor overskuelig fremtid får indskrevet denne fritagelsesret i deres ansattes regulativer.

Desuden bør kirkeministeriet og biskopperne også testes på en anden sag. Menighedsråd, der kan enes om det, bør slå ring om den lokale kirke og det lokale sogn ved at modsætte sig, at den slags vielser overhovedet skal kunne finde sted i deres kirke.

Dét vil formodentlig møde stærk kritik fra de kirkelige myndigheder og blive forsøgt skudt ned. Men det bør i så fald ikke ske uden kamp. Det kan ikke være rimeligt, at de kirkelige myndigheder kan overtrumfe den lokale kirkelige myndighed – præst og menighedsråd – i forhold til deres lokale kirke. Den lokale kirke er faktisk ”ejet” af og forvaltet af det lokale råd.

Dertil kommer, at man i menighedsrådsloven kan finde følgende formulering:

Kapitel 6
§ 38. Præsten skal have menighedsrådets samtykke til,
2) at der ved de faste gudstjenester eller kirkelige handlinger anvendes en anden autoriseret liturgi eller andre autoriserede ritualer end dem, der hidtil er anvendt i menigheden

Det bør give menighedsrådet ret til at konkludere, at det er menighedsrådet, der bestemmer, om en ny liturgi/ritual kan bruges i vores egen kirke.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights