Menigheder søger præst

I et nyt spændende samarbejde kan Galten valgmenighed og Bykirken i Favrskov i fællesskab tilbyde en præstestilling på 100%. Begge menigheder ligger i en afstand af ca. 20 km fra Århus, og der er ca. 20 km mellem Galten og Hinnerup.

Man forestiller sig at ansættelsesprocenten i udgangspunktet vil fordele sig med 70 % ansættelse i Galten Valgmenighed og 30 % i Bykirken i Favrskov. Indenfor de næste 5 år stiler man i Galten Valgmenighed mod at kunne tilbyde en fuldtidsstilling ligesom man  forventer, at Bykirken i Favrskov vil vokse. Begge menigheder er med i ELNs menighedsnetværk og via kontaktoplysningerne her på hjemmesiden, kan man rette henvendelse og læse stillingsopslaget, hvis man er interesseret i at ansøge stillingen.

Medlemmer af ELNs menighedsnetværk

Godt med samarbejde

Der er gode perspektiver i et samarbejde mellem menigheder der ikke er store nok til at have en fuldtidsansat præst. “Det kan være en god måde at tiltrække flere ansøgere, især hvis man ønsker ansøgere med erfaring fra tidligere præstestillinger”, siger landsekretær Brian Christensen. “Kvotestillinger kan give god muligheder for en menighed i vækst, så man kan øge ansættelsesgraden, men det kan samtidig være svært at være ansat flere steder og begrænse arbejdstiden til det man er ansat til. Så en kombineret fuldtidsstilling er en rigtig god løsning for både præst og menigheder. Vi arbejder for øjeblikket i ELN med nogle anbefalinger i forhold til løn- og ansættelsesforhold i valg- og frimenigheder, så både menighed og præst kan få de bedste arbejdsbetingelser.”

 

 

Skriv en kommentar

Tag med på konference for valg- og frimenigheder.  Lørdag 17. juni i Børkop. Skarp på tiden - tæt på virkeligheden!

Verified by MonsterInsights