Margueritbevægelsen – en ny kirkelig folkebevægelse

En ny bevægelse har set dagens lys og indbyder til det første møde på lørdag i Odense. Stifterne er valgmenighedspræst Massoud Fouroozandeh og sognepræsterne Thomas Aallmann og Torben Bramming.

En ny bevægelse har set dagens lys og indbyder til det første møde på lørdag i Odense. Stifterne er valgmenighedspræst Massoud Fouroozandeh og sognepræsterne Thomas Aallmann og Torben Bramming.

Formålet med den nye bevægelse er at samle folk på tværs af kulturelle, etniske, politiske og teologiske skel og er en modreaktion mod forsøget på at tilpasse den kristne tro og lære i forhold til tidsånden. Torben Bramming udtaler til Kristeligt Dagblad om det nye initiativ: ”Vi mener ikke, at vi skal tilpasse eller nedtone kristendommens dogmer for at gøre troen attraktiv.”

Den nye bevægelse står under valgmenigheden Church of Loves paraply og rummer ifølge Torben Bramming både nydanskere og et miks af danskere med rødder i Indre Mission, Luthersk Mission og Grundtvigianismen, ligesom Torben Bramming selv har rødder i Thidehverv.

Professer, dr. teol på Menighedsfakultetet, Kurt Larsen ser Margueritbevægelsen som et udtryk for, at der kommer masser af kristne til Danmark fra andre kulturer, og der kommer folk til, som ønsker at konvertere. Han siger til Kristeligt Dagblad: ”De har troen tilfælles med folkekirkens gamle medlemmer, men ikke folkeligheden. Det er en ny situation, som kræver nye teologiske tolkninger og nye praktiske tiltag,”

Kirken må træde i karakter

På valgmenighedens Church of Loves hjemmeside kan man læse følgende om den nye bevægelse

”Danmark og vores samfund er under kolossal forandring med mange nye danskere, og de gode kristne værdier er under pres fra alle sider.

Danmark står overfor store udfordringer både demografisk, kulturelt og ikke mindst åndeligt. Derfor må kirken træde i karakter og leve op til sit evangeliske kald under de nye vilkår. Ny folkelighed kræver ny kirkelighed!

Derfor har vi, en lille skare præster, besluttet at sætte en ny folkebevægelse i gang (Margueritbevægelsen), med det formål at tage nye og alternative veje til samling forskellige steder over hele landet og at styrke hinanden ved evangeliets gode budskab.

Margueritbevægelsen skal skabe en stærk tredimensional folkebevægelse, hvor Kristus er i centrum, og enhver der har lyst til være en del af en sådan evangelisk folkebevægelse, der samler folk på tværs af kulturelle, etniske, politiske og teologiske skel, er yderst velkomne.

Bevægelsen står under valgmenigheden Church of Loves paraply, og det kræver ikke et officielt medlemskab eller kontingent at være med i bevægelsen, men at man deltager i samlingerne og gudstjenesterne nationalt og lokalt.

Godt set

“Den nye bevægelse hilses velkommen af formand for ELN, sognepræst Henrik Højlund, der siger i en kommentar:

Det var dog en herlig nyhed. Gang på gang læser man i KD om endnu et forsøg på at nedskrive kristendommens sandhed til noget spiseligt for sekulariserede danskere, med dertil hørende idéer til praktisk udførelse. Her gør man det modsatte – spiller ud med det, kristendom er og altid har været og tror på, at det stadig er det mest livfulde og håbefulde, der findes.

Og så øjner man dette håb i fællesskab med de mange kristne, der kommer til os udefra, og dem der konverterer her til lands. Og man ser det helt rigtige: at det kan blive til stor gensidig inspiration.

Det er så godt set og tænkt alt sammen. Må det bære rig frugt.”

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights