Mangel på teologer truer

Der vil fremover blive endnu mere brug for teologer uddannet på MF og DBI

Prognoser tyder på at der frem mod 2030 vil være 500 ubesatte præstestillinger i Folkekirken og alene indenfor de næste 10 år forventes op mod 100 menigheder at sige farvel til en præst uddannet på MF eller DBI.  Hvis der skal være færdiguddannede teologer nok til at besætte disse præstestillinger med teologer fra MF og DBI, så kræver det en forøgelse af de årlige optag på de to uddannelsesinstitutioner.
Rektor Børge Haahr Andersen siger om situationen på DBIs hjemmeside: “Som rektor for DBI har jeg helt konkret mærket, at ovennævnte udvikling begynder at slå igennem. I perioder får jeg indtil flere henvendelser pr. uge fra menighedsråd eller kirkelige organisationer og bestyrelser, hvor der efterlyses færdiguddannede kandidater.”

Indre Missions Tidende har bragt en artikel med interview af rektor Børge Haahr Andersen om den alvorlige situation, som her bringes i uddrag.

“Rigtig mange af de menigheder, som i to eller tre årtier har haft en præst fra DBI eller MF, har oplevet en samling og en opbakning om gudstjenesten og de kirkelige aktiviteter. Det er vigtigt for disse menigheder at få en præst, der vil fortsætte i samme spor. Og som følge af det kirkelige opbrud er der de sidste 5-10 år opstået en række valg- og frimenigheder. De fleste af dem står og falder med, at de kan ansætte veluddannede teologer.”, siger Børge Haahr Andersen.

Opfordring til missionsfolk

Ud over præstestillinger berører antallet af teologer også organisationerne. “IM har 26 teologer ansat, LM har faktisk 27. En række af disse stillinger kan lige så vel varetages af unge med andre uddannelser. Men nogle stillinger i de kristne organisationer vil fortsat stå og falde med teologer med en solid og bred uddannelse,” understreger han.

“I de unge kirker, som dansk ydre mission virker i, er der et skrigende behov for teologisk uddannelse. Hvis ikke vi fra de lutherske vækkelsesbevægelser byder ind, overlader vi undervisningen til liberale teologer eller til fremgangsteologer,” forklarer Børge Haahr Andersen.

Han opfordrer til, at man tager situationen meget alvorligt. “Hvem er nærmere end missionsfolk til at folde hænderne og bede om, at Gud vil kalde en ny ungdomsgeneration til at tage en teologisk uddannelse? Og hvem er nærmere til at give kaldet mund og mæle end ungdomsledere og andre nøglepersoner i menigheder og foreninger. Unge mennesker må opleve, at de bedes og kaldes frem.”

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights