Mange job til teologer, der ikke vil være præster

Der er mere end 600 potentielle job i folkekirken og i de kirkelige organisationer til teologer, der ikke ønsker at arbejde som præster. Det viser en rundspørge, som Dansk Bibel-Institut, DBI, har foretaget.

”Det overrasker mig faktisk positivt, at der er tale om så mange job. Der er sket en stor udvikling de seneste 25-30 år,” siger Børge Haahr Andersen, rektor på DBI.

Alene i sognemenighederne er der skabt 550 stillinger som kirke- og kulturmedarbejder siden 1989, hvor sognemedhjælperstillingen blev introduceret (nu ændret til kirke- og kulturmedarbejder).

Men også i missionsforeningerne og KFS er der op mod 110 stillinger, som passer til en bachelor i teologi.

Mindst to positive effekter

Det stigende antal job har mindst to positive effekter:

Der er job til både mænd og kvinder, der ønsker at tage en bachelor i praktisk teologi. Dvs. en solid teologisk uddannelse, hvor man dog ikke skal tilegne sig græsk, hebraisk og latin.

Der er job til kvindelige teologer, der fastholder et klassisk syn på tjenestedeling og ikke ønsker at blive præster.

Børge Haahr Andersen har med jævne mellemrum påtalt, at samtidig med at man siger nej til kvindelige præster, så er det vigtigt at sige et stort JA til kvinder i andre tjenester. Det handler om, at der er mange vigtige opgaver i en menighed, og det handler også om at fastslå en ligeværdighed i tjenester.

”Man kommer ikke uden om, at f.eks. lønnen signalerer, hvordan en stilling bliver vurderet, og i folkekirken har man faktisk mulighed for at aflønne akademikere med en akademikerløn, som svarer til præstens. Det kan være et vigtigt signal,” siger Børger Haahr Andersen.

Behov for hjerte, mund og hænder

DBI’s rundspørge har blandt andet afdækket et behov for det, man kan kalde teologer, der vil være kirkens hjerte, mund og hænder. Der er brug for medarbejdere med en gedigen oplæring i sjælesorg, diakoni og trosoplæring af børn og unge. Det er medarbejdere som også har en solid teologisk ballast, som klangbund for de praktiske opgaver.

Som det fremgår, har der været et støt stigende behov for teologer, der kan løse disse opgaver. Børge Haahr Andersen ser en klar sammenhæng med udviklingen i folkekirken, men også i de kirkelige organisationer.

”Antallet er steget år for år. Det har fulgt udviklingen i sognemenighederne generelt. For år tilbage var forventningen til en præst, at han tog sig af søndagsgudstjenesten og de kirkelige handlinger, mens sognets øvrige aktiviteter foregik i missionshus eller forsamlingshus. Men nu er der jo stort set ikke en kirke med respekt for sig selv, som ikke har et sognehus og et rigt varieret tilbud om børne- og ungdomsarbejde, kor, skoletjeneste og meget mere.

Men også i missionsforeningerne er der en stigende efterspørgsel på teologer – både mænd og kvinder – som bliver ansat i job, hvor en bachelor eller en kandidat i teologi vil være en god ballast. Det generelle uddannelsesniveau i samfundet er steget, og derfor vil det også i kirkeligt arbejde være en fordel, at man foruden kaldet til tjeneste og åndelig udrustning også har en teoretisk-praktisk uddannelse,” siger Børge Haahr Andersen.

DBI’s rektor peger også på, at der udover de organisationer, som rundspørgen har været i kontakt med, er langt flere frivillige organisationer, hvor en teologisk uddannelse vil være en styrke.

”Efter vores skøn vil der i de kommende år være et øget behov for veluddannede unge m/k’er, som med en teologisk uddannelse vil give deres arbejdsliv til forkyndelse, trosoplæring, diakoni og evangelisering,” siger Børge Haahr Andersen.

Bachelor i praktisk teologi på DBI

DBI’s afdækning af behovet for kirkelige medarbejdere er blandt andet baggrund for, at DBI har satset på en ny bacheloruddannelse i praktisk teologi med vægt på sjælesorg, diakoni og trosoplæring.

Gennem DBI’s samarbejde med Fjellhaug International University College, FIUC, kan man tilbyde uddannelsen som en statslig godkendt uddannelse i Norge, hvilket betyder, at man også i Danmark kan bruge uddannelsen i praktisk teologi og evt. bygge en master oven på den.

Uddannelsen tages som fuldtidsstudier over 3 år med 60 ECTS-point om året. Bestået eksamen udløser godkendte ECTS-point.

Se mere her om DBI’s tilbud Bachelor i praktisk teologi

 

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights