Mærkelig tilbagetrækning

Sognepræst i Sydhavn sogn Per Ramsdal kan forblive i embedet efter at have trukket alle sine udtalelser tilbage og undskyldt.

Med en pressemeddelelse d. 20. januar fra Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, sættes der punktum i Ramsdal sagen. Den tjenestelige samtale som sognepræst Per Ramsdal var indkaldt til på baggrund af sine udtalelser til Jyllandsposten og i Pressen iøvrigt har fået den konsekvens at Per Ramsdal kan fortsætte som sognepræst. Han trækker nemlig alle sine udtalelser tilbage og undskylder.

Pressemeddelelsen

Peter Skov-Jakobsen
”Sognepræst Per Ramsdal har i en alvorlig samtale med mig undskyldt og distanceret sig fra begrebet nødløgn i forbindelse med præstens forkyndelse og har bekræftet, at han står ved sit præsteløfte og på ingen måde ønsker at distancere sig fra folkekirkens vide bekendelsesgrundlag.

Per Ramsdal har lovet fremover at leve op til sin fortolkningspligt i forbindelse med forkyndelsen og sin øvrige pastorale tjeneste. For at støtte denne bestræbelse indgår sognepræsten i et mentorforløb på foreløbigt 6 måneder. I løbet af den tid vil flere nyere fremstillinger af den kristne troslære blive læst og drøftet. I løbet af og efter endt mentorforløb vil domprovst Anders Gadegaard og jeg deltage i den teologiske samtale med sognepræsten. I tillid til Per Ramsdals ord har domprovsten og jeg indgået denne aftale.”

Per Ramsdal 
”Jeg undskylder min udtalelse vedrørende nødløgn i forbindelse med bisættelser og begravelser og beder de folkekirkemedlemmer om forladelse, som jeg måtte have frataget håbet med disse udtalelser. Jeg trækker udtalelsen tilbage, for naturligvis siger jeg aldrig noget i en prædiken eller begravelsestale, jeg ikke selv fuldt ud står inde for.

Jeg erklærer, at jeg står ved det af mig aflagte præsteløfte og erkender efter samtalen med biskoppen, at mine udtalelser vedrørende den apostolske trosbekendelses første artikel om Gud som himlens og jordens skaber, den anden artikel om opstandelse og evigt liv samt udtalelserne om bøn er misforståelige, og at det derfor kan se ud som om jeg vil distancere mig fra folkekirkens bekendelsesgrundlag. Det ønsker jeg på ingen måde. Jeg beklager disse udtalelser.

Jeg erkender, at jeg har forsømt den fortolkningspligt, som jeg som en Ordets tjener med baggrund i akademiske studier, har lovet at udøve i forbindelse med forkyndelsen af Guds ord og min pastorale tjeneste. Jeg vil derfor følge det mentorforløb, som biskoppen har tilbudt mig, og jeg lover at ville dygtiggøre mig inden for det vide bekendelsesgrundlag som er folkekirkens.”

Mærkelig tilbagetrækning

Formand for Evangelisk Luthersk Netværk, sognepræst Henrik Højlund, siger i en kommentar til pressemeddelelsen.

“Det er en meget meget mærkelig tilbagetrækning, der nu kommer fra Ramsdal. Havde det så bare været en, hvor man mærkede et sind, der for alvor var vendt om. Men her mærker man snarere hensigten – og bliver forstemt. Hensigten – at kunne forblive i jobbet.

Ramsdal beklager sin brug af ordet nødløgn. Men det virker mest af alt som en nødløgn om nødløgnen, for forklaringen er mærkelig: ”Jeg siger aldrig noget, jeg ikke står inde for”. meget vel, men hvad siger Ramsdal? Dét er sagen. Vi står vel alle inde for det, vi siger. Spørgsmålet er: Siger han det, der er sandt? Om opstandelsen, om det evige liv osv.

Og så ”erkender” Ramsdal, at han har ”forsømt sin fortolkningspligt”. Sin hvad for noget? ”Fortolkningspligt”. Det tør siges at være udenomssnak. Som om vi præster har fortolkningspligt. Vi fortolker da uanset. Det har Ramdsdal gjort hele tiden. Jeg med. Det, vi har pligt til, er at fortolke i overensstemmelse med trosbekendelsen og Biblen. Men den pligt snakker Ramsdal ikke om.

Vi venter på noget bedre fra Ramsdal. Og hans biskop.”

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights