Luthersk fordybelse i højaktuelle temaer

Hvordan kan man kende Gud og hans vilje? Det spørgsmål tager tre teologer grundigt fat i til Luthersk Fordybelsesdag i Herning.

Lutherske Fordybelsesdage inviterer til en dag med grundig undervisning og samtale i Herning lørdag den 4. februar.

Temaet er Åbenbaringog tre undervisere tager fat på hhv. den naturlige åbenbaring og den særlige åbenbaring i Bibel og sakramenterne. Indholdet har nogle meget aktuelle vinkler på skaberorden og samvittighed, som også vedrører skyld og skam.

Program

8.30 Rundstykker og kaffe
9.15 Den naturlige åbenbaring* v. Ryan MacPherson, USA
10.20 Den særlige åbenbaring (verbalinspiration og nådemidler) v. Jan Bygstad, Bergen, Norge
11.45 Den naturlige åbenbaring *  (De ti bud og Guds ordninger, fornuft og samvittighed) v. Ryan MacPherson, USA
12.30 Frokost
13.30 Skriftens klarhed og alene virkende kraft v. Peter Olsen, Hillerød
14.30 Skriften i bekendelsesskrifterne (Bekendelsernes tale om og sammenhæng med bibelforståelsen) v. Jan Bygstad, Bergen, Norge
15.15 Kaffe
16.00 Den særlige åbenbaring – bibelbrug  og sund pietisme v. Peter Olsen, Hillerød
16.50 Afslutning på dagen.

*Det er muligt at få simultan-tolkning til dansk ved Ryan MacPhersons engelsksprogede lektioner.

Pris

Heldagspakke (foredrag & kaffe ad.lib., rundstykker, frokost, kaffe) 400 kr.
Pris per lektion uden forplejning (mad/kaffe): 100 kr.

Tilmelding

Udfyld kontaktskema på tilmelding

Lutherske fordybelsesdage

Bag arrangementet stod forummet Luthersk Fordybelsesdag, som arrangerer undervisningsevents med bibel- og bekendelsestro luthersk kristendom med fokus på fundamentale trossandheder og forkyndelsen af Guds Ord i lov og evangelium.

Luthersk Fordybelsesdag er drevet af Karsten Christensen, Harboøre, Knud Willadsen Skov, Herning, Karsten Ambrosen, Holstebro og Michael Lerche Nygaard, Kolding.

Forummet inviterer på tværs af organisationer og kirkesamfund og ønsker at skabe plads til venskab og netværk blandt alle, der gerne vil have grundlag i de lutherske bekendelser.

Se mere her Lutherske fordybelsesdage

Skriv en kommentar

Tag med på konference for valg- og frimenigheder.  Lørdag 17. juni i Børkop. Skarp på tiden - tæt på virkeligheden!

Verified by MonsterInsights