Lovforslag sendt til høring

Ministeriet for ligestilling og kirke har udsendt en rapport med udkast til lovforslag om sognebåndsløsning m.v. til høring indtil slutningen af november. Lovforslaget handler om  frihedsrettighederne i Folkekirken og har flere forslag der styrker disse for teologiske mindretal og frimenigheders brug af Folkekirken.

Lovforslaget er på 33 sider. Det er også omtalt i Kristeligt Dagblad, hvor man bl.a. kan læse, at den gamle ordning om lokalt betalte andenpræster muligvis vender tilbage i en ny form. Det vil give nye muligheder for at missionske mindretal i sogne kan få en præst med en klassisk kristendomsforståelse og vækkelsessyn uden at man behøver lave valgmenighed eller afholde tilkaldegudstjenester.

 

 

Skriv en kommentar

Tag med på konference for valg- og frimenigheder.  Lørdag 17. juni i Børkop. Skarp på tiden - tæt på virkeligheden!

Verified by MonsterInsights