Liv og relationer på Kirkeinspiration

Kirkeinspiration 2015 byder på en række spændende seminarer, workshop og foredrag. Et af sporene handler om liv og relationer, personligt og i menighedens arbejde.

Lørdag d. 31. januar inviterer Århus Bykirke og ELN til inspirationsdag for ledelse, frivillige og ansatte medarbejdere og enhver som gerne vil have og dele erfaring som kristen og menighed med andre.

Der er to stormøder i løbet af dagen, mens alle deltagere derudover skal vælge mellem 4 spor. Den ene af disse spor er “Liv og relationer”, hvor der er fokus på hvordan relationernes betydning for det personlige kristenliv og for arbejdet i menigheden.

4 moduler

I det første modul kan man høre menighedsinspirator i ELN, Gitte Thomsen, fortælle om det at have nære relationer til sin familie, venner og ikke-kristne. Det er ikke en selvfølge, dog kan nære relationer skabes ved at se andre mennesker igennem Jesu øjne og anvende moderne kommunikationsredskaber og de fem kærlighedssprog.

I modul 2 kan man opleve Kirke Care præsenteret af sognepræst i Hillerød, Thyge Enevoldsen. Kirke Care er et fælleskirkeligt, diakonalt projekt med teams af kirke-frivillige i byens natteliv – med tryghedsskabende lydhørhed, omsorg og hjælp. Kirke Care ønsker at reflektere Guds kærlighed til mennesker i nattelivet – at mennesker i byen må opleve, at de har betydning og værdi. Kirke Care er inspireret af det engelske Street Pastor-initiativ og af Natteravnene i Danmark.

Kirkernes Familiehjælp

Kirkernes Familiehjælp i Randers ønsker at hjælpe økonomiske trængte børnefamilier i Randers Kommune. Familierne visiteres af sagsbehandlere på Familieafdelingen, Mødrehjælpen samt Randers Krisecentre. Formålet er, at familier må opleve kirken som et naturligt sted at komme, når der er brug for støtte og omsorg i alle livets faser, hvad end man tror på Gud eller ej. Kirkernes Familiehjælp uddeler mad og tøj samt har et tilbud om f.eks. budgetplanlægning, bisidder, reserve bedsteforældre, fritidsinteresser, spiseaftner, samtaler ved psykolog og coaches mm. afhængig af, hvad de frivillige byder ind med. Det er Mads Petersen & Lili Ruby, som er frivillige hos Kirkernes familiehjælp i Randers, der vil fortælle om de gode erfaringer med dette arbejde i 3. modul.

Børnene er kirkens fremtid

4. modul er med Bent Molbech, landsleder for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, som siger: ”Vi siger at børnene er kirkens nutid og fremtid. Men hvordan afspejler det sig i menigheden? Børns åndelige liv er jo lige så vigtigt som de voksnes. Ikke mere – men heller ikke mindre. Derfor har de krav på mere end kælderlokalet og en Disney-film. Hvordan skaber vi rammer så vi er et fællesskaber, hvor det er godt for alle aldre at være med? Tænk hvis det var børnene der ville afsted i kirke og dermed tog de voksne med!”

Skriv en kommentar

Tag med på konference for valg- og frimenigheder.  Lørdag 17. juni i Børkop. Skarp på tiden - tæt på virkeligheden!

Verified by MonsterInsights