Levende vand fra Tange sø

Kirken ved Tange Sø har for tiden gang i flere spændende projekter. Et af dem er den daglige video andagt: Levende Vand fra Tange Sø

Kirken ved Tange sø er én af de nye frimenigheder, som er blevet stiftet i de senere år og udover at holde gudstjeneste om søndagen i missionshuset i Ans, så er de optaget af at række evangeliet videre i løbet af ugen. Èt af deres initiativer er en projektansættelse af Nicki Mandal Aaquist Andersen og han fortæller her om deres projekt med at lave daglige videoandagter.

“I kirken ved Tange Sø har vi for tiden gang i mange spændende projekter, et af de projekter vi har gang i er vores daglige video andagt: Levende Vand fra Tange Sø.

Der er flere grunde til, at vi har valgt at bruge tid og ressourcer på netop sådan et projekt. Internettet har potentiale til at blive kirkens største prædikestol.

Først og fremmest er internettet et fantastisk missionalt redskab der giver mulighed for at nå mennesker, der ikke normalt sætter deres ben i kirken, med det kristne budskab.

En virkelighed i dagens fortravlede samfund er også at mange kristne har svært med at finde tid til den daglige andagt, her tror vi på at en lille video andagt på ca. 5 minutter vil falde på et tørt sted. Mange af os er konstant online og på de sociale medier derfor er det kun naturligt at vi har mulighed for at have vores daglige andagt der.

Kilden med levende vand

Bibelen fortæller at Herren er kilden med levende vand og at den, der tror på ham, skal det gå, som Skriften siger: ›Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand.‹ I kirken ved Tange Sø vil vi gerne arbejde på at mennesker kan få slukket deres åndelige tørst med det vand som Jesus kalder ”vand til evigt liv” det håber og tror vi på, vi kan bidrage til, blandt andet med projektet: Levende Vand fra Tange Sø.”

Du kan se og høre de daglige videoandagter her – der er bl.a. 25 andagter om Fillipperbrevet ved menighedens præst, Jon Poulsen.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights