Lederdag i M-netværket

M-netværket i ELN indbyder til lederdag lørdag d. 9. november med fokus på konflikthåndtering og inspiration

Menighedsnetværket i ELN består af 23 menigheder og flere er på vej. Ledersamlingen i Vejle d. 9. november er for bestyrelser, præster og ledere af tjenestegrupper og åben for alle interesserede.

Landssekretær Brian Christensen glæder sig over at konstatere en vækst i antallet af menigheder i løbet af det seneste år, som gerne vil stå sammen og dele inspiration med hinanden: ”Det er meget værdifuldt, at der er så forskellige typer af menigheder med, nemlig 7 valgmenigheder, 10 frimenigheder, 3 menighedsfællesskaber og 3 menighedsråd. Det styrker fællesskabet mellem menigheder, der vil fastholde sand bibelsk, luthersk tro. Vi håber samtidig på at en del flere menigheder vil være med i M-netværket. Særligt kunne det være interessant, hvis flere menighedsråd fik mod på at tilslutte sig for både at give og hente inspiration ud fra fællesskabet med hinanden. Det giver også nyt mod til det daglige arbejde. ”

Det er vigtigt at understrege, at lederdagen ikke alene er for medlemmer af M-netværket. Måske i en menighed, hvor man er i mindretal i forhold til at ville melde sig ind eller man overvejer at blive medlem, men menighedens ledelse har ikke besluttet det endnu.

Program

Vejle missionshus danner rammen om lederdagen d. 9. november, hvor programmet er sammensat for at imødekomme to behov, som man i styregruppen for M-netværket har lyttet sig frem til det som kan være væsentlige for menighederne.

Det første modul handler om, hvordan man kan undgå at konflikter mellem ledelse og medarbejdere (både ansatte og frivillige) udvikler sig negativt. Fhv. forstander på LTC Nicolai Skjøtt har arbejdet med konflikthåndtering og tilbyder desuden at være konsulent for menigheder der oplever konkrete problemer. Det er desværre en situation man som bestyrelse og menighed kan havne i og så er det vigtigt at være bevidst om, hvordan man kan forebygge og håndtere konflikter.

I det andet modul opdeles deltagerne i 3 geografiske grupper, hvor man vil få mulighed for at drøfte fælles udfordringer og muligheder for at udvikle samarbejdsrelationer. Her inddrages også ledere fra ELNs regionale netværk, der har fingeren på pulsen i forholdet til aktuelle problemstillinger rundt om i landet.

I mellem første og andet modul er der orientering om arbejdet i M-netværket og valg til M-netværkets ledelse.

Læs mere om lederdag 9 nov 2013

Tilmeld dig dagen her