Lederdag i M-netværket

Lørdag d. 3. oktober samles præster, bestyrelsesmedlemmer og ledere i ELNs M-netværk til lederdag i Vejle
Lederdagen i ELNs Menighedsnetværk giver inspiration til arbejdet i den enkelte menighed. Programmet er alsidigt sammensat og der er anledning til at netværke og udveksle erfaringer fra de forskellige typer af menigheder, som er samlet. Det særlige ved ELNs Menighedsnetværk er, at her kan sognemenigheder, valg- og frimenigheder opleve, at man står sammen om at bringe evangeliet til det danske folk.

Ledelse og mission

Lederdagen begynder med bibelrefleksion ved sognepræst Per D. Pedersen, Kristkirken og dernæst sætter Keld Dahlmann, Århus Valgmenighed, fokus på menighedsledelse. Det er ofte en udfordring at præst og menighedens bestyrelse/menighedsråd begge har ansvar for ledelse i menigheden. Det kan give anledning til spændinger, men også være en kilde til nytænkning og give en dynamisk ledelse. Programmet byder også på en drøftelse af ELNs arbejde og valg til styregruppen for Menighedsnetværket. Der sluttes af med det som egentlig er det vigtigste, nemlig hvordan evangeliet bringes ud over kanten, så mennesker lokalt hører og kommer til tro på de gode nyheder. Denne del af programmet ledes af præst ved Københavnerkirken, Claus Grønbæk.

Godt at mødes

Menighedsinspirator Anette Klausholm Bækgaard fortæller: ” Jeg glæder mig til at være sammen til den årlige samling i ELNs Menighedsnetværk. Det er første gang jeg deltager og det giver anledning til at møde mange i netværket. Vi har fra Styregruppen sammensat et spændende program, hvor man får en bred vifte af input til tanke og handling – masser af inspiration, bibelrefleksion, undervisning og ikke mindst mulighed for at netværke og udveksle inspiration med andre menigheder.”

Se programmet her og skulle der være nogle, som endnu ikke har tilmeldt sig, så kan det netop nåes endnu her.

Ny hjemmeside!