Kronjyllands valgmenighed skifter status til frimenighed

Søndag d. 26 maj skiftede Kronjyllands Valgmenighed status og navn, så det herefter er en evangelisk luthersk frimenighed med navnet Kronjyllands Frimenighed.

Ny positiv profil

Skiftet til frimenighed finder sted efter lange, konstruktive drøftelser og overvejelser, og skiftet er i særlig grad motiveret af ønsket om at kunne profilere en tydeligere, positiv profil.

“Som valgmenighed har vi ofte oplevet at blive fanget i en negativ identitet, hvor vi først og fremmest skulle redegøre for, hvad vi var imod i den bredere Folkekirke”, fortæller menighedens præst, Peter Kofoed Herbst. “Dette har været frustrerende, for vores hovedanliggende er og bliver positivt og handler om alt det, som vi med Bibelen i hånden kan sige JA til. Og først derefter afføder vort Ja til Jesus, Bibelen, troen og nåden nogle områder, som kalder på et tydeligt nej.”

I menighedens drøftelser har man lagt stor vægt på at understrege, at der var tale om en lokal beslutning for egen menighed og med bønnen om at træffe den beslutning, som bedst kunne gavne arbejdet i Randers og omegn.

Fest gudstjeneste

Statusskiftet blev markeret ved gudstjenesten, som åbnede en gudstjenesterække på 4 søndage med fokus på Identitet, og efter gudstjenesten var der frokost, bordtaler (bl.a. ved formand Rolf Weber, se billede), afsløring af menighedens nye logo samt festlig underholdning.

Kronjyllands Frimenighed er del af Menighedsnetværket i Evangelisk Luthersk Netværk, og glæder sig over dette fællesskab med menigheder både indenfor og udenfor Folkekirken. “Vi har brug for et netværk, som ikke blot forsøger at værne om sandheden – men også insisterer på kaldet til at tage del i Guds mission”, afslutter Peter Kofoed Herbst.

Print

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Kursus for frivillige ledere. Fokus på åndelig og praktisk ledelse. For dig! Forår 2024

Verified by MonsterInsights