Kristus i centrum i Kristkirken

Kristkirken er månedens menighed i M-netværket. Menighedens vision er at forkynde Kristus som hele verdens frelser.

Kristkirkens Sogn ligger i det sydvestlige Kolding og er byens største med ca. 12.000 indbyggere, hvoraf knapt 10.000 er medlemmer af folkekirken.

Sognet råder over to kirker: Kristkirken, som med sine 800 siddepladser er én af landets største, og den lille Immanuelskirken, hvor der holdes en månedlige gudstjeneste. Immanuelskirken er desuden på andet år udlånt til en afrikansk migrantmenighed.

Siden år 2000 er kirkegangen i Kristkirken mere end fordoblet, og med et gennemsnit på ca. 200 kirkegængere er Kristkirken i dag Koldings mest velbesøgte sognekirke. Kernemenigheden består af en stor gruppe børnefamilier, ligesom både bedsteforældre- og oldeforældregenerationen er velrepræsenteret. Derimod kniber det at få fat i de unge, selv om kirken råder over et godt lovsangsband, og der generelt er åbenhed for at inddrage moderne virkemidler i den ellers traditionelle gudstjeneste.

De senere år har der været flere udenlandske kirkegængere, derfor har kirken investeret i tolkeudstyr, og de fleste gudstjenester tolkes nu simultant af frivillige.

Kirkens vision

Kristkirkens vision at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Det har menighedsrådet konkretiseret i tre punkter:

  • Vores aktiviteter skal forkynde til omvendelse og tro.
  • Alle skal føle sig velkomne og indbydes til at være aktive medspillere i vores fællesskab.
  • Alle i sognet skal høre om kirken og præsenteres for vores tilbud.

Ud over søndagsgudstjenesterne driver kirken børneklub, juniorklub og teenklub i samarbejde med Indre Mission. Der afholdes en månedlig Ulvetime-gudstjeneste for børnefamilierne, og der er et omfattende korarbejde, som bl.a. har resulteret i to cd-udgivelser. For seniorerne er der et månedligt søndagssamvær. Desuden er der en række Tro&Liv-grupper, som mødes privat.

Fællesskaber i menigheden

De senere år er der blevet arbejdet på, hvordan forskellige fællesskaber kan tilknyttes menigheden. Både fællesskaber, som udspringer af menighedens midte, og fællesskaber, som også har et selvstændigt organisatorisk tilhørsforhold, f.eks. missionsbevægelserne. Foreløbig er der oprettet et menighedsfællesskab på frivilligt initiativ, ligesom Indre Mission, som midlertidigt benytter kirkens lokaler, har valgt at knytte sig til kirken.

Kristkirkens Sogn har tre præster og syv ansatte.

Følg Kristkirken på Kristkirken.dk, hvor det bl.a. er muligt at lytte til ugens prædiken.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights