Kristkirken går nye veje med kordegnestilling

Når Kristkirkens Sogn skal ansætte ny kordegn til februar, går man efter at få en daglig leder med i købet.

Kristkirken ligger i hjertet af Kolding og er en sognekirke med et aktiv menighedsliv og velbesøgte søndagsgudstjenester, der har som fælles formål at forkynde Jesus Kristus som hele verdens Frelser. Da menighedsrådet fik brug for en ny kordegn, så benyttede man anledningen til at nytænke den måde, som arbejdet i kirken blev organiseret på.

Daglig leder

Sognepræst Michael Lerche Nygaard fortæller:

– Vi har mærket et voksende ønske fra vore ansatte om at have en tilstedeværende ledelse på arbejdspladsen. Tit og ofte vil kontaktpersonen, som er den personaleansvarlige i et menighedsråd, jo have et fuldtidsarbejde ved siden af, som lægger beslag på ham eller hende. Derfor kan der godt være ventetid, hvis kirkens ansatte skal have afklaret spørgsmål om arbejdsfordeling, løn, ferie, midlertidige opgaver mm.  Det har vi taget konsekvensen af, og skruet den nye stilling sammen, så personalet også får en leder iblandt sig. Dertil kommer, at de mange frivillige arbejdsgrupper ved sognekirken har manglet en nøgleperson, der kunne samle trådene og hjælpe med at skabe mere sammenhæng og helhed i indsatsen. Med ansættelsen af en daglig leder ønsker vi også at prioritere det frivilligt arbejde mere målrettet, bl.a. gennem en stærkere kontakt mellem frivillige og menighedsråd. Som en del af arbejdsopgaverne vil man også deltage i kirketjenesten ved søndagsgudstjenesterne. Det er med andre ord en meget interessant stilling, der er tale om. Her drejer det sig ikke kun om at kende navneloven, men i lige så høj grad om at ”få kirkejord under neglene”.

Den nye koordinerende kordegn og daglige leder vil få til huse i kirkens personalebygning. Det tror sognepræsten også er med til at gøre stillingen mere interessant:

Fingeren på pulsen

I visse sogne lejer man et kontor ude i byen, hvor kordegnen sidder mutters alene med sine opgaver. Det er ikke særlig befordrende for et godt arbejdsmiljø. Ved Kristkirken er der derimod en kontor- og administrationsbygning, hvor man dagen igennem støder på kirkens øvrige personale. Her vil en leder i sagens natur have fingeren på pulsen i forhold til, hvordan den enkelte medarbejder trives. Og så er det jo en ekstra bonus, at man helt automatisk kommer i Kridthuset, siger Michael Lerche Nygaard, med hentydning til bygningens navn.

Sognepræsten tilføjer, at menighedsrådet lægger vægt på, at den nye medarbejder vil arbejde med på sognets vision, som lyder: ”At forkynde Kristus som hele verdens Frelser”. Stillingsopslaget kan ses på www.kristkirken.dk og ansøgningsfristen er den 17. november kl. 12.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights