Konference gav viden og brugbare værktøjer

ELN deltog i konference om forebyggelse af seksuelle overgreb og opfordrer alle menigheder til at tale om emnet og have retningslinjer og handlingsplaner på området.

Den 21. januar blev der sat skub i forebyggelsen af seksuelle overgreb i kirkelige miljøer, da Agape afholdt konference med mere end 100 deltagere fra 33 forskellige kirker, organisationer og fællesskaber.

”Det var en bragende god konference med meget højt fagligt niveau, og der var meget konkret vejledning at hente” siger ELN’s menighedsinspirator Anette Klausholm Bækgaard, der deltog i konferencen.

Anette Klausholm Bækgaard peger blandt andet på disse pointer fra konferencen:

1. Tal om det og hav retningslinjer for samvær med børn. Det kan f.eks. være regler som ”Alle har altid tøj på” og ”Der er altid to voksne sammen med børnene”.

Hav en fast procedure for at nævne retningslinjerne for både børn og voksne f.eks. ved sæsonstart, på lejrture med mere. På den måde åbner man også en dør for, at et barn kan tale med en voksen, hvis barnet føler ubehag eller føler sig udtryg.

2. Lav ikke en mellemdomstol. Ingen leder eller ledelse i kirken skal vurdere sagen, når der er tale om et overgreb. Det er myndighedernes opgave.

3. Hent ekstern hjælp. Det kan være svært at vide, hvordan man skal gribe det an, hvis man er bekymret, har mistanke om eller viden om seksuelle overgreb, og derfor er det vigtigt at henvende sig til dem, der har erfaring på området. Se link nederst i artiklen.

På konferencen blev forebyggelse af seksuelle overgreb belyst fra adskillige vinkler, både praktiske, psykologiske og åndelige.

”Det fremgik meget klart, at vi i kirkelige miljøer kan være særligt sårbare, fordi vi er små samfund og kender hinanden på kryds og tværs. Og der kan være en fare for, at vi ønsker at holde eventuelle sager internt af hensyn til kirkens renomme. Men det går ikke. Vi kan ikke forebygge 100 procent, men vi skal handle troværdigt og ansvarligt, hvis der sker et overgreb. Det skal vi først og fremmest af omsorg for offeret.  Desuden vil det også have betydning for kirkens omdømme, at vi ikke fortier, men handler troværdigt, ” siger Anette Klausholm Bækgaard.

Viden og konkrete værktøjer

På konferencen delte psykolog i Red Barnet Kuno Sørensen sin viden om de grooming-processer, der ofte går forud for et seksuelt overgreb. Forfatter og psykolog Irene Rønn Lind klargjorde, hvordan den åndelige dimension kan spille ind i disse processer. Og Gitte Jakobsen, tidl. ansat i Red Barnet gav mange konkrete værktøjer til at arbejde med retningslinjer for samvær.

For nogle blev konferencen en anledning til at komme i gang med at skabe retningslinjer for samvær og en handlingsplan for, hvordan man skal reagere ved en mistanke om overgreb – så man ikke undlader at reagere.

”Det vil vi også opfordre til i ELN’s menighedsnetværk. Vi håber alle, at vi aldrig får brug for det, men det er vigtigt at have talt om det og have et beredskab før, det sker, så man helt konkret ved, hvad man skal gøre, og hvor man kan henvende sig,” siger Anete Klausholm Bækgaard.

Her er hjælp at hente

ELN har allerede en vejledning til menigheder om forebyggelse af overgreb, og den bliver i løbet af kort opdateret med få justeringer.

Sammen med konferencen lancerede Agape desuden hjemmesiden forebyg.agape.dk, hvor der er information om emnet og materiale fra konferencen.

Man kan finde mere om ”grooming-processer” i denne artikel af Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet: , kan man  Yderligere information om dette kan findes i denne artikel af Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet: Grooming – seksuelle krænkeres strategier

januscentret.dk kan man downloade et bekymringsbarometer, som giver hjælp til vurdere, om et barn eller ung har en seksuel overgrebsadfærd. JanusCentret er et udrednings- og behandlingstilbud til børn og unge af begge køn med seksuelle adfærdsproblemer samt deres ofre og familier.

Socialstyrelsen giver viden om emnet her: Seksuelle overgreb mod børn og unge

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights