Kommentar til usaglig sammenligning

Koblingen mellem den danske debat og Putins politiske lovgivning er både ufin og usaglig.

Rektor på Dansk Bibel Institut og ELNs pastorale vejleder Børge Haahr Andersen giver en respons i KD 31. august på klummen Etisk set af højskoleforstander Jørgen Carlsen i KD 26. august 2013

“ER DER uforanderlige goder, som vi må værne om og søge at fremme uafhængigt af samfundsudviklingen? Eller er det udtryk for en fodslæbende konservatisme at hævde noget sådan? Nogle af os har for eksempel svært ved at acceptere den kønsneutrale forståelse af ægteskabet, eller at børn i en børnehave ikke må bruge de diskriminerende ord han eller hun. Vi mener, at vores kønsidentitet ikke blot er en social konstruktion, men ligesom vores X- og Y-kromosomer er solidt plantet i hver celle i vores krop, er vores køn en fundamental del af vores identitet.

Til forskel fra andre samlivsformer er det særlige ved et ægteskab en helt unik personlig og seksuel enhed mellem én af hvert køn, og dette kan efter vores opfattelse ikke gøres uafhængigt af køn. Dette bekræftes af den ægteskabsetik, der er udtrykt i de bibelske skrifter, som er normative for den evangelisk-lutherske kirke. Mennesker kan have seksuelle følelser for flere end én, kan opleve seksuel tiltrækning fra en anden end ægtefællen eller til én af deres eget køn. Det ændrer blot ikke ved de grundvilkår, som er formuleret på Bibelens første blade: At mennesket er skabt som mand og kvinde med det livslange og heteroseksuelle ægteskab som en fundamental byggesten i det menneskelige fællesskab.

Jørgen Carlsens påstande

MAN KAN MENE, at denne position er reaktionær, udemokratisk, undertrykkende og et udtryk for en fodslæbende konservatisme, sådan som højskoleforstander og medlem af Det Etiske Råd Jørgen Carlsen udtrykker det i Kristeligt Dagblad den 26. august i klummen Etisk set. Dette berettiger dog ikke til at lave en kobling mellem nogle danske præsters nej til den kønsneutrale forståelse af ægteskabet til den kriminalisering af homoseksuelle, der for tiden foregår i Rusland.

I de seneste 30 år er der i kirkelige kredse blevet argumenteret for ægteskabet mellem mand og kvinde som en unik skaberordning og som den eneste samlivsform, der har Guds ord og velsignelse for sig. Jeg har selv til gode i den danske debat at møde nogle, som er talsmænd for en kriminalisering af homoseksuelle.

Usaglig sammenligning

Man kan godt mene, at en bestemt samlivsform er etisk problematisk, men samtidig respektere det enkelte menneskes frihed til at forvalte sit eget liv. Sondringen mellem Guds vilje på det personlige plan og samfundets lovgivning er rodfæstet i den evangelisk-lutherske tradition. Derfor er koblingen mellem den danske debat og Putins politiske lovgivning både ufin og usaglig.

I MIN OPTIK hører det med til de fundamentale krav, man må stille til medlemmer af Det Etiske Råd, at de er i stand til at gengive de etiske holdninger, de kritiserer, på en fair og genkendelig måde. Der burde her være forståelse for, at der er menneskelige goder, som er så grundlæggende og almenmenneskelige, at de må fastholdes på tværs af kulturel udvikling. For eksempel ægteskabet mellem mand og kvinde og familien som en grundlæggende byggesten i det menneskelige fællesskab.

Der burde også kunne skelnes mellem os, der mener, at visse samlivsformer er etisk problematiske, og så en kriminalisering af disse menneskers handlinger. Kun på den måde er det muligt at fremme en etisk debat, som er med til at tydeliggøre, hvilke værdier man ønsker skal præge det danske samfund.

Vejen frem er hverken Putins kriminalisering af homoseksuelle eller en forståelse af demokrati og udvikling, hvor man ophæver den grundmenneskelige kønsforskellighed, så ordet ægteskab tænkes uafhængigt at køn. Det er derimod at styrke de ægteskabelige og familiære værdier, som er trængt i såvel det danske som det russiske samfund, men som findes i den kristne tradition, og som stadig på græsrodsplan hyldes i det danske samfund.”

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights