Københavnerkirken – en rigtig storbykirke

Københavnerkirken er månedens menighed i M-netværket. De har et stort ønske om at flere af dem de selv kender må lære Jesus at kende.

Københavnerkirken blev stiftet i 2001 med et stort ønske om at skabe en sund, bibeltro menighed, der kunne nå ud til københavnerne med evangeliet. Fra start af blev der arbejdet meget med formen for om muligt at fjerne de unødvendige barrierer for kirkefremmede.

Der er 310 medlemmer, hvoraf ca. 30 % er under 18. Der er gennemsnitligt 230 til gudstjeneste, men der er nok ca. 450 som vil sige, at Københavnerkirken, er deres kirke.

Det er en rigtig storbykirke med masser af studerende og unge. Der er også masser af børnefamilier med skolebørn. Dog mangler det grå guld, da det er en meget lille procentdel, der er over 50 år. Aldersgennemsnittet stiger dog lidt hvert år. Selvom mange flytter fra byen og nye studerende kommer til, er der også en stor gruppe, der er blevet i byen eller oplandet og fortsætter med at være en del af Københavnerkirken. Gudstjenesterne holdes centralt i København lige ved Nørreport i Bethesda (Rømersgade 17, 1362 København K), mens kontorer og øvrige faciliteter ligger på Islands Brygge (Leifsgade 33, 7., 2300 København S), hvor man lejer sig ind hos Dansk Bibel Institut (DBI).

Københavnerkirken fortæller om sig selv:

Ønske om at flere må kende Gud

Københavnerkirkens vision og kendetegn har i alle årene været at “dem, vi kender, må kende Gud”. Denne vision er en stor del af vores identitet og selvforståelse, og den har betydning for, hvordan vi tænker om vores gudstjeneste, vores hverdag og vores fællesskaber. Det kald, som alle kristne har, om at evangeliet skal ud til verden, får kød og blod ved at det kommer til at handle om ikke bare hvem som helst ude i den store verden – men det handler også om dem, jeg kender. Som vi måske ser hver dag, som måske kommer jævnligt i vores hjem, og som er nogle af dem, vi måske elsker allerhøjest? Det handler om vores venner, vores familie, vores kollegaer.

Vi drømmer om, at evangeliet, de gode nyheder, altid vil være en uvurderlig del af livet i Københavnerkirken. Vi drømmer om, at fællesskabet er en afgørende faktor for enhver – både ift. at give og modtage. Vi drømmer om, at mission ikke bare er en disciplin for de få, men angår os alle i tanke, ord og handling.

  • Derfor ønsker vi en gudstjeneste, som vi kan invitere, dem vi kender med til
  • Derfor opmuntrer og booster vi de mindre fællesskaber
  • Derfor er første søndag i måneden netværkssøndag og ikke almindelig gudstjeneste
  • Derfor har Københavnerkirken taget initiativ til Netværk for Missionale Menigheder – læs mere https://www.kbhkirken.dk/
  • Derfor skal alt handle om evangeliet, og vi ønsker, at det skal stå i centrum både for os som fællesskab og enkeltpersoner.

En menighed i vækst

For et par år siden rykkede vi til vores nuværende lokaler. Med ét havde vi mere plads og kunne holde gudstjenester på en af byens mest centrale placeringer. Vi oplevede med det samme, at vi blev flere. Det er vi taknemmelige for. Det er jo en stor mulighed, såvel som det også er en udfordring. En udfordring for fællesskabet, hvor man i dag sagtens kan blive overset. Det har krævet, at rigtig meget i vores organisation har måttet skaleres op og laves om. Vi er ikke i mål endnu, men vi lærer hele tiden noget nyt om, hvordan vi tager i mod nye, og hvordan vi hjælper ind i mindre fællesskaber.

Inden udgangen af 2018 vil vi plante en ny kirke i Københavnsområdet. Det vil vi, fordi vi oplever, at Gud kalder os til at være med til at nå endnu længere ud i vores by. Kirkeplantning er en af mulighederne. Vi tror på, at der ligger store muligheder i at blive lokalt forankret i et nyt område, hvor nye målgrupper og mennesker kan nås.

Det er dog ikke noget, man bare lige gør. Gud skal kalde og udruste. Vi skal være villige. Ledelsen være vise. Nogle af ressourcerne skal rykke videre, og det kræver noget af os alle. Tak til alle, som vil tage dette med i deres forbøn.

Skriv en kommentar

Verified by MonsterInsights