Kirkeministeriet åbner ladeport

Kirkeministeriet har fået flere klager over, at en Imam fik ordet ved nytårsgudstjenesten og i sit svar giver man tilladelse at repræsentanter for ikke-kristne religioner kan gives ordet til en kristen gudstjeneste

Biskop Marianne Christiansen stod for midnats- nytårsgudstjenesten på DR 1 og gav en Imam lov til at citere Koranen i en nytårshilsen. Det har medført en del reaktioner i Kristeligt Dagblad og på ELNs Facebook side har en kritik fremført af landssekretær Brian Christensen været delt og kommenteret langt mere end sædvanligt.

Her skrev Brian Christensen: ”Når Biskop Marianne Christiansen gav en Imam lov til at citere Koranen i en nytårshilsen og samtidig i sin prædiken siger: “Derfor har vi religionsfrihed, forskellige kirkesamfund og forskellige religioner – fordi vi tolker forskelligt, hvad det inderste, usynlige forhold til Gud betyder i vores liv med hinanden.” og ikke siger eller beder om at muslimer må omvende sig og komme til tro på Jesus for at blive frelst, så har hun misbrugt sit embede som biskop i en evangelisk luthersk kirke.”

Formand for ELN, Henrik Højlund gav en lignende kritik i Kristeligt d. 6. januar, hvor han skriver at:” Prædikanten, biskoppen over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, havde lyst verdens religioner i kuld og køn.”

Flere klager

Men det er ikke blevet ved kritik i medierne, idet flere privatpersoner har fundet anledning til at sende en kritik til Kirkeministeriet. Man kunne måske betragte det som en nytårs-svipser, at man havde ikke havde tænkt sig godt nok om ved at lade en muslim citerer Koranen ved en evangelisk-luthersk gudstjeneste. Men senere har Marianne Christiansen i flere aviser begrundet sin handling og det viser sig endog, at Kirkeministeriet støtter hende ved at tolke kirkeretten således, at en præst har ret til at lade repræsentanter fra enhver religion tale til en gudstjeneste.

Kirkeministeriet (KM) henviser i sit svar til brug af Folkekirkens kirker:
”Man kan oplyse, at det af § 6, stk. 2 i lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. fremgår, at præster i folkekirken kan tillade ikke præsteviede at tale i kirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger.” Det er jo en god og fornuftig regel, at det ikke kun er præsten der kan tale. Men dernæst henviser KM til en langvarig tradition for
”at den præst, der forestår en folkekirkelig gudstjeneste, kan tillade ikke præsteviede – herunder lægfolk og præster, der tilhører andre trossamfund, lutherske såvel som ikke-lutherske – at tale som en del af gudstjenesten ”.

En åben ladeport

Landssekretær Brian Christensen siger om Kirkeministeriets svar: ”Det er her kæden hopper fuldstændig af for Kirkeministeriet. Man tolker nemlig denne tradition således, at så kan en præst frit lade personer der tilhører ikke-kristne trossamfund tale. Som begrundelse bruges et eksempel fra 1954, hvor det blev stadfæstet at en baptistpræst måtte tale. Men selvom en baptistpræst er en ikke-luthersk præst fra et anerkendt trossamfund, så har intentionen dengang ikke været at lade præster invitere muslimer, buddhister eller Hara Krishna tilladelse til at tale ved en kristen gudstjeneste. Med sagen om Anette Berg, Vig in mente, virker det jo til at døren til reinkarnationslæren, som praktiseres af andre trossamfund, med dette bliver skubbet yderligere op.

Ja, dette åbner jo i virkeligheden en ladeport for at enhver folkekirkelig præst, provst eller biskop til med kirkeministeriets tilladelse at invitere enhver religion indenfor til en kristen gudstjeneste og dermed udviske forskellen mellem kristentro og enhver anden religiøs tro”

En Imam må gerne tale

Kirkeministeriet oplyser derfor til sidst i sit svar til dem der har klaget over nytårsgudstjenesten, at ”Kirkeministeriet samlet set ikke finder, at biskop Marianne Christiansen har overskredet den beføjelse der tilkommer hende i henhold til § 6, stk. 2 i lov om brug af folkekirkens kirker m.m., ved at lade ikke præsteviede tale i Haderslev Domkirke under den folkekirkelige nytårsgudstjeneste.

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights