Kirkeminister nedsætter udvalg

Lektor på MF, Kurt E. Larsen er med i det nye ”Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken”.

Kirkeminister Manu Sareen har nedsat et 20 personers stort udvalg med en bred kirkelig og politisk sammensætning.  Udvalget skal først og fremmest udrede, hvad folkekirkens indre anliggender består af, og hvordan folkekirkens økonomi skal indrettes.

Det bliver et udvalg der skal arbejde hurtigt og udvalgets formand, Hans Gammeltoft-Hansen skal stå i spidsen for arbejdet, der allerede i foråret 2013 skal aflevere første bud på et resultat, og dernæst en færdig betænkning inden udgangen af 2013.

 

 

 

DAGE I BØN: Vil du være med til at bede. Nogle dage - eller blot nogle timer?

FRIMENIGHEDSKONFERENCE: Få inspiration og del erfaring og visioner.

SOGNEKIRKEKONFERENCE: Grib sognekirkens muligheder!