Kirkeinspiration 2.0

Lørdag d. 30. september slås dørene op for Kirkeinspiration 2017. Temaet er “At være kirke 24/7”, så at hele evangeliet må nå hele Danmark.

Det var Århus Bykirke som lancerede konceptet “Kirkeinspiration” og som i samarbejde med ELN i en periode på 5-6 år afholdt en inspirationsdag for kirker og menigheder, den seneste i januar 2016. Nu genopstår Kirkeinspiration i en fornyet udgave, både hvad angår form og indhold, med ELN som arrangør. Der er sammensat et meget spændende program og den 30 september 2017 er teamet at være kirke 24/7. 

Discipel 24/7

Hovedtaler er Neil Hudson fra London Institute of Contemporary Christianty (LICC). Han har skrevet bogen ”Imagine Church – at være discipel 24/7”. LICC arbejder med at skabe vision for – og udruste til – hvordan kristne og kirker kan leve som missionerende disciple gennem deres hverdag. Neil vil gennem 2 spændende foredrag guide, inspirere og udruste til at være kirke – særligt uden for normal “kirketid”.

Menighedsinspirator Anette Klausholm Bækgaard fortæller:
“Visionen for “Kirkeinspiration 2017” er, at hele evangeliet må nå hele Danmark – et ambitiøst ønske. Men vi tror på, at de erfaringer Neil og hans stab har gjort sig i England, også kan blive meget værdifulde for os i Danmark. Vi vil helt sikkert blive udfordret og få mange nye vinkler på vores måde at tænke og handle på. Vi skal ikke igangsætte en masse nye aktiviteter, men se vores hverdag og de muligheder vi allerede har i et nyt perspektiv.

Neil vil også kunne høres i to forskellige Break Out – særligt målrettet ledere og præster. Her sætter han fokus på det særlige ansvar, ledere og præster har for at udruste menigheden til at være kirke 24/7.”

Break Out

Eftermiddagen byder på en række spændende Break Out med meget forskelligt indhold.

Man kan få inspiration til at nå ud til sine studiekammerater og venner uden for kirken fra UNITE – et ungdomsarbejde i Kronjyllands Frimenighed, der er vokset fra 6 til 40-60 unge på 5 år. Ansættelsesretschef, advokat Flemming Martinussen vil dele erfaringer om at være kristen i arbejdslivet og Carsten Dalsgaard Hansen, leder af Helligkors Kloster i Lem vil lede en samtale om,hvordan vi hører Helligåndens tilskyndelser i den travle hverdag. Der vil også være praktiske redskaber til menighedslivet med en præsentation af Messy Church, som er kreativ og udfordrende måde at præsentere evangeliet på.

Der findes en del forskellige kurser i kristendommen og der vil være mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med “Kristen i dag”, som oprindelig er et engelsk kristendomskursus, som kaldes Christianity Explored. Det er udviklet i en af Londons store sognekirker: All Souls Church. Kurset gennemgår Markusevangeliet, det korteste af de fire evangelier – og man fordyber sig i nogle af de mest grundlæggende ting i den kristne tro.

Konferencen slutter med et brag af en lovsangsfest ledet af  EP-aktuelle Unite Band fra Randers. Ungdomsforkynder Jim Pfrogner afrunder dagen med en kort tale, hvor alle sendes tilbage til hverdagen – med ny viden, begejstring og frimodighed.

Vi håber og ønsker, at konferencen giver ny inspiration og frimodighed til at være den, du er, der hvor du er. Kom sammen med dem du går i kirke med og lad jer inspirere sammen.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights