Kirke for kirkeløse

Borgerkirken i Silkeborg er kirke for ”kirkeløse”, d.v.s. alle som ikke kommer i kirke af den ene eller den anden grund.

Borgerkirken blev stiftet i 2013 som en evangelisk-Luthersk frikirke og har i dag 87 medlemmer fra 0-82 år fordelt på 69 voksne og 18 børn. Borgerkirken holder til på Kastaniehøjvej 4 i Silkeborg,  tæt på skøn natur og legemuligheder udendørs for børnene. Her mødes hele familien (oldebørn møder oldeforældre!). Her mødes singler, unge familier, børnefamilier, modne familier, fraskilte, pensionister, enker og enkemænd. ”Vi føler os som en ”rigtig familie” med et godt fællesskab på tværs af aldersgrupper.”, siger Frands Pedersen, der er præst i frikirken.

En kirke med mange tilbud

Borgerkirken er kirke for ”kirkeløse”, d.v.s. alle som ikke kommer i kirke af den ene eller den anden grund. Man har et særligt hjerte for de sårbare og de sårede, for singler, fraskilte, alle i parforhold og for familierne.

”Vi ønsker at arbejde forebyggende for parforhold via parkursus, støtte familier via forældreskabskurser, opbygge netværker menneskeligt og åndeligt via smågrupper som vore kvindegruppe, formiddagsgruppe og de 2 herregrupper med i alt 15 mænd. Alle smågrupper mødes hver 14. dag og deler liv og tro med hinanden med udgangspunkt i hverdagens oplevelser, forbøn for hinanden og drøftelse af en bibeltekst.”, siger Frands Pedersen og fortsætter:
” Børnekirken Kongeriget er for os Danmarks bedste. Vi arbejder hen imod at få en juniorkirke. Kirkebønnen er sammensat af kirkegængeres bedeemner og er dermed en fri og fleksibel bøn. Vi ønsker også at deltage i lokalsamfundet gennem Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg (KSA), og vi er bl.a. aktive i projekt Maddeling i samarbejde med håndboldklubben BSV, hvor vi uddeler overskudsmad til 12 familier med i alt 30 personer ca. 1 gang om ugen.

kongeriget-messebanner

Guds rige må vokse

Etableringen af Borgerkirken er en funktion af følgende erkendelser:

  1. Alt levende vokser og udvikler sig – så hvis Guds kirke ikke gør det er der noget galt.
  2. Så det må være vores opgave at fjerne det der forhindrer Guds riges vækst, – for Ordet er levende og virker….
  3. Det er med mange års forsinkelse gået op for os, at når Gud rige ikke vokser, skyldes det at præsten prædiker for de samme personer hver søndag. (Ja det er så logisk at det nærmest er trivielt – men det er det der sker ugentligt i næsten alle kirker og missionshuse)
  4. Hvis Guds ord sås rigeligt blandt folk, som ikke har hørt det (taget imod det) – så vil noget af det spire og bære frugt, fordi noget vil falde i god jord! (Guds ”af sig selv princip” i Mark 4. 26-28)
  5. Derfor er Borgerkirkens 1 prioritet de folk der ikke kommer i kirken, 2. prioritet er dem der kommer i kirken.

Bede-emner for menigheden, som man vil glæde sig over at dele med andre:

  • Økonomi
  • Oplæring af nye kristne
  • Engagement af modne kristne i medvandrerskab med nye kristne
  • Nydanskere

Visionsformulering fra august 2016

Borgerkirken har lavet en ny visionsformulering og den lyder:

vision-borgerkirken

Visionen er blevet drøftet ved ”visionsspisning” i hjemmene, hvor alle har fået mulighed for at fortælle, hvordan visionen inspirer hver enkelt.

 

2016-10-02-10-40-14

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights