International luthersk forum

I begyndelsen af august måned blev der i Dallas, USA, afholdt et ”Global Confessional and Missional Lutheran Forum”, hvor Evangelisk Luthersk Netværk i Danmark deltog.

Indbyderne til mødet i Dallas, Texas, var det nye amerikanske kirkesamfund, North American Lutheran Chuch (NALC), og formålet var at begynde en samtale med andre lutherske kirkesamfund og reformbevægelser. Rundt omkring i verden oplever man at de etablerede lutherske kirker er under pres fra liberal-teologien indefra og samfundskulturen udefra. Det har i en del vestlige lande bl.a. medført indførelse af vielser af to personer af samme køn og betydet i nogle tilfælde at østafrikanske kirker har brudt med vestlige kirkesamfund.

ELN i Danmark deltog i mødet ved landssekretær Brian Christensen og fra de skandinaviske lande var der 3 repræsentanter fra det norske ELN og 1 fra det svenske missionsprovinsen. Fra Tyskland var der deltagelse fra IKBG (International Christian Network) og fra Østafrika generalsekretæren fra Mekane Yesu kirken i Etiopien og en biskop fra Tanzania.

Fællesskab og enhed

Mødet i Dallas blev ledet af biskop emeritus Paull Spring (NALC) og det blev til dybe og væsentlige samtaler om den lutherske kirkes situation og fremtid. Landssekretær Brian Christensen fortæller: ”Vi mødte en utrolig gæstfrihed og venlighed hos vore amerikanske værter, men det som gjorde størst indtryk var oplevelsen af fællesskab og enhed på tværs af kulturer og traditioner. Det var også opmuntrende at høre om de østafrikanske kirkers iver for mission og den offervilje, som de udstrålede”. Drøftelserne førte frem til et dokument (The Dallas Proposal), som vi her bringer et kort uddrag af. Samtidig blev det besluttet at såfremt der var opbakning til det fra baglandet vil man forsøge at mødes igen i dette nye internationale forum.

Uddrag af ”The Dallas Proposal”

”Kirken er I dag kaldet til trofast at bringe vidnesbyrd om Evangeliet om Jesus Kristus og Guds Ord, sådan som det er befalet i Missionsbefalingen (Matt 28). Dette har altid været hovedopgaven for Kirken, men i vor tid er det blevet særlig vanskeligt at virkeliggøre den mission. Lutherske fællesskaber står nu over for særlige og forskellige former for udfordringer, som påvirker og ofte truer deres mission og tjeneste. Nogle af disse udfordringer deles af lutherske kristne og naturligvis af andre kristne rundt om i verden, mens andre er specielle i de enkelte kulturer og kontekster.

Hvad er disse udfordringer?

I mange dele af verden er kirken konfronteret af stigende sekularisering, hvilket fører mange mennesker til at blive fremmede for evangeliets sandheder. Mens dette særligt er sandt i det globale nord, så er der steder i det globale syd, hvor sekulariseringen også øges, f.eks. Australien, Sydafrika og nogle lande I Sydamerika. Konsekvensen af denne sekularisering er dog noget der har betydning for alle kristne og alle kirker i verden.

Udfordringen til kristenheden er dog ikke kun udenfor Jesu Kristi kirke, i de omkringliggende kulturer, men også indenfor i kirken og sekulariseringen af kirken – når medlemmer af kirken lader sig præge af sekulariseringen, forbrugermentalitet (I forhold til troen og materialisme) og ser kirken mere som en social konstruktion end som Kristi brud i verden i dag. Bekendelse af synd og omvendelse må begynde i Guds hus.”

Og videre…

”På trods af disse udfordringer, så skal det ikke få os til at fortvivle og det kan blive til en mulighed for større tro, svar på udfordringen og forpligtelse. Historien viser os at kirken og enhver kristen kan vokse og trives i tider med forfølgelse og vanskeligheder. For vi ”er stolte af vores trængsler”, fordi vi ved at lidelse og udfordringer fører til udholdenhed, fasthed og håb, som ikke vil skuffe os (Rom 5, 3-5)”

 

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Kursus for frivillige ledere. Fokus på åndelig og praktisk ledelse. For dig! Forår 2024

Verified by MonsterInsights