Inspirations-konference 2018

Tilmeldingen er nu åbnet til en spændende konference for børne- og juniorledere lørdag d. 10. marts 2018.

Det er tredje gang af der inviteres til inspirationskonference på Grejsdalens efterskole af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Børne og Unge Oase og Evangelisk Luthersk Netværk i fællesskab. Deltagerantallet ved de øvrige konferencer i 2014 og 2016 har været rigtig god og arrangørerne håber også denne gang at man lokalt vil prioritere at sende ledere på en interessant og vedkommende kursus-dag. Hvis man tilmelder sig senest d. 20. januar, så er der en god rabat at hente.

Vi er skabt til fællesskab

Daniel Hougaard, præst i Odder Frimenighed vil indlede dagen med en bibeltime om, hvordan Gud åbenbarer sig i Bibelen som et fællesskab af tre. Ud fra det fællesskab er vi skabt. Skabt til at have fællesskab med hinanden og med Gud. Det vil han dykke dybere ned i på Inspirationskonferencen og særligt se på, hvad det betyder for børne- og juniorledere i dag.

Thomas Willer, sociolog ved Center for Ungdomsstudier vil derefter med udgangspunkt i sin faglige viden om og erfaring med ungdomskulturen klæde frivillige og ansatte medarbejdere på til arbejdet og fællesskabet med børn og juniorer.

  • Hvad kendetegner denne generations børn og unge?
  • Hvordan kommunikerer vi med dem i kirken?
  • Hvordan udruster kirken dem til at indgå i verden?

På den måde bliver vi bedre til at kende de børn og juniorer, som vi møder i klubber, til gudstjenester og ved forskellige arrangementer – og vide noget om, hvordan vi kommunikerer med dem.

Spændende seminarer

Der vil som noget nyt være mulighed for at vælge sig ind på tre seminarer. Den første gruppe på 6 seminarer om formiddagen har fokus på fællesskab i de forskellige situationer, hvor man møder børn og juniorer. Om eftermiddagen er der to blokke med seminarer, hvor man kan få netop den inspiration som man har mest brug for og der er anledning til at dykke ned i række forskellige temaer. Der vil være seminarer om gode afprøvede redskaber: Messy Church, Godly play, Gospel Kids og mini-konfirmander, men også nogle der er med til at reflektere over, hvordan vi møder børn og forældre anno 2018. Her vil vi blot nævne tre af dem:

Børn og medier / Digital dannelse – hvad sker der med fællesskabsbegrebet i en digital tid? v/ sognepræst Joannis Fonsdal

Seminaret vil være en kombination af oplæg om udfordringer og muligheder ved mobilernes indtog i vores børne- og ungdomsarbejde og en præsentation af konkrete konstruktive anvendelser af mobilen, det hele krydret med gruppesnak, hvor vi kan berige hinanden med vores erfaringer.

Hvordan få børn og juniorer til at læse i deres bibel? v/ DFS-konsulent Britta Bank Møller

Seminaret har fokus på, hvordan ledere i fællesskab med børnene kan gå på opdagelse i Bibelens univers og gøre børnene nysgerrige på at læse i Bibelen.

Hvordan inddrager vi børn med særlige behov i fællesskabet? v/ Merete Heldt, leder af Børnområdet i Silkeborg Oasekirke

På dette seminar kommer jeg ind på, hvilke udfordringer, vi kan stå i, når vi enten derhjemme eller i menigheden møder børn, der er anderledes og ikke umiddelbart ’passer ind’ i den øvrige børnegruppe.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights