Inspiration til vejledere

Lørdag d. 14. november var alle engagerende i ELNs tilsyns- og vejlederordning inviteret til inspirationsdag i Skt. Hans kirkes lokaler i Odense.

Det blev en meget udbytterig dag for deltagerne, hvor der blev sat fokus på præsten som hyrde og leder i menigheden. Det var frimenighedspræst Peter Herbst, Kronjyllands frimenighed, som med et spændende foredrag gav stof til eftertanke. Præsten er både hyrde og leder i menigheden, men det sidste udgør en meget lille del af præsteuddannelsen. Derfor er der brug for at arbejde med denne del af præsterollen. Om eftermiddagen var der oplæg og drøftelse af de forventninger som præst og menighedsledelsen har til den åndelige vejleder, ligesom der var tid til en reflektion over, hvordan en vejledersamtale kan forberedes og afvikles bedst muligt.

Vejledning til tjeneste

Der er nu 27 forskellige vejledere og tilsynsmænd, der har påtaget sig den ulønnede opgave at stå til rådighed for præster og menigheder i sogne-, valg- og frimenigheder. Nogle af dem har flere vejlederaftaler og denne del af ELNs virke vokser stille og roligt. Der er et stigende behov for tilsyn/åndelig vejledning, som skyldes flere forhold:

  • Nogle steder fungerer den åndelige side af det folkekirkelige tilsyn ikke i praksis, og nogle biskopper vejleder i visse spørgsmål imod Guds ord.. Mistilliden til biskoppernes udøvelse af det åndelige tilsyn er derfor ofte stor.
  • Gennem at gå ind under tilsyn / åndelig vejledning ønsker man at tage et medansvar for, at lokale menigheder ikke bliver isolerede øer, men blive en del af et fællesskab af menigheder.
  • Mange menigheder og præster oplever et positivt behov for ledelse, vejledning, støtte, opmuntring dels for ikke at blive opslugt af falsk lære og miste profil, dels for at blive klædt på til og få udviklet sin tjeneste som en autentisk ordets tjeneste i Åndens kraft.
  • En hel del lutherske kristne indretter sig i frimenigheder, husmenigheder og lignende. Gennem ELN ønsker vi at tilbyde disse menigheder en mulighed for tilsyn. Men også de sognepræster som har fået en vejleder tilknyttet oplever, at ELNs vejlederordning giver et meget værdifuld udbytte til deres tjeneste.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights