Ingen fritagelse for unyttig kursus

Morten Rugager Kristensen, frimenighedspræst i Skjern Bykirke, føler sig holdt for nar. Han skulle bruge tid og menigheden penge på et kursus i dansk familieret, demokrati og folkestyre for at opnå vielsesbemyndigelse.

I flere medier har der i den seneste tid været debat om det obligatoriske kursus i dansk familieret, demokrati og folkestyre, som trossamfund uden for folkekirken er blevet pålagt at gennemføre. Kurset blev indført af Folketinget for at dem der foretager vielser har et godt kendskab til dansk lovgivning og har primært haft imamer med en ikke-dansk baggrund som målgruppe.

Det åbenlyse problem der opstår, fordi regeringen forståeligt nok hverken kan eller vil lovgive for bestemte trossamfund, er at almindelige danske frikirkepræster og frimenighedspræster bliver tvunget til at bruge tid på noget de lærte i Folkeskolen. Kirkeminister Mette Bock afviser at give frimenigheds- og frikirke præster fritagelse fra kurset, men lover at evaluere på kriterierne for fritagelse.

Morten Rugager Kristensen skrev bl.a. følgende i Kristeligt Dagblad og han bakkes op af sognepræst Jens Ole Christensen

9. klasse eksamen havde været mere end rigeligt

Morten Rugager Kristensen: “De seneste to dage har budt på kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre i København for mit vedkommende. Det var en meget speciel oplevelse. Det blev åbenhjertigt sagt, at alle ved, at vi udelukkende er der for at få et kryds, så vi kan få vores vielsesbemyndigelse. Kurset er målrettet imamer med en tvivlsom indstilling til demokratiet. Men her sad vi så 26 frikirke- og frimenighedspræster, tre asatroende, en bahaí og blot en enkelt imam.

Kurset bestod af 10 lektioner i, hvad et demokrati er, hvordan love bliver til i Danmark, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og til sidst dansk arveret og bodeling, som jeg alt sammen fandt ret irrelevant. Hvem spørger en præst til råds om bodeling i en bryllupssamtale? Hvis man ser på det faglige indhold, burde en 9. klasse-eksamen være mere end rigeligt, til at blive fritaget fra kurset! Derudover fik vi to timers relevant undervisning om dansk familieret og ægteskabets juridiske implikationer. Det var fint. Men jeg kunne fint have nøjes med at læse om det på en hjemmeside.

Kurset kostede 6000 kroner pr. deltager (186.000 kroner sammenlagt). Alt i alt har jeg en følelse af at blive holdt for nar. Vi sad alle sammen med en følelse af, at vi har spildt vores tid og penge på ingenting.”

Absurd

Jens Ole Christensen skriver: “Det er komplet absurd, at frimenighedspræst Morten Rugager Kristensen måtte på demokratikursus for at få lov til at søge vielsesmyndighed, som han skrev i et læserbrev her i Kristeligt Dagblad i går.

Enhver, der kender Morten Rugager Kristensen, ved, at han er en demokratisk sindet, etnisk dansk akademiker. Det eneste, der bringer ham under mistanke, er, at han er præst i en frimenighed og ikke i folkekirken.

Hans menighed skal i den anledning betale 6000 kroner af dens indsamlede midler.

Sagen illustrerer én af de mekanismer, der præger det danske samfund for tiden: For at forsvare vores frie samfund indføres foranstaltninger, der sætter friheden under pres.

For øvrigt af en såkaldt liberal regering!”

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights