Indsamling til den lutherske kirke i Ukraine

Dansk Balkan Mission står bag indsamling til den lutherske kirke i Ukraine. Pengene vil blive fordelt til indkøb af madvarer, hospitalsudstyr med mere.

Bidrag til indsamlingen vil gå ubeskåret og direkte til hjælp via den lutherske kirke i Ukraine.

Dansk Balkan Mission, DBM har siden 2018 udvekslet litteratur med Synoden af Evangelisk Lutherske kirker i Ukraine. Efter aftale med deres biskop vil alle beløb blive overført til deres præsteskole i Odessa – og derfra fordelt videre til trængende steder til indkøb af madvarer, hospitalsudstyr og andet lokalt.

I Odessa vil de indsamlede midler blive håndteret og fordelt af præsten Oleg Schewtschenko. Han er ansat ved kirkens præsteskole i Usatovo (forstad til Odessa). Der er allerede fra skolens side sat nødhjælpsuddeling i værk, og desuden vil Oleg Schewtschenko fordele midler videre til den lutherske kirke rundt i landet – alt efter behov.

Indbetalinger – mærket ”UKRAINE” – kan ske til:

Bankkonto: 2451 – 7303 107 742
MobilePay: 37930

Aktuelt behov

Biskoppen i Kiev har i dag, torsdag, givet denne øjebliksskildring fra byen:

Russians have seized Tokmak. No electricty, no water, no food. No medical service. Several people with diabetus are in coma. Russians do not allow neither entry into the city nor exit out of the city. People are in pain and fear. Hungry Russian invaders rob civilians’ houses to get what was left of the food to feed themselves. Please pray about inhabitants of Tokmak.

På billederne herunder kan man se en gruppe kvinder og børn, som mændene har kørt til grænsen, så de nu er i Rumænien.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights