Indre Missions Unge bliver et netværk

IMU-netværket er et livgivende, nærende og ikke mindst kristusfokuseret fællesskab for teen- og ungdomsarbejde.

Det er nu muligt at være en del af Indre Missions Unge (IMU) på forskellige måder. Målet er at bringe unge tæt på det centrale for fællesskabet – nemlig Kristus. Samtidigt ønsker man at bringe de forskellige foreninger og grupper tæt på IMU og hinanden, for at styrke fællesskabet.

Landsleder for Indre Missions Unge, Tonny Dall Sørensen udtaler: “Vi har i IMU tilpasset mulighederne for at blive en del af IMU til de faktiske forhold i 2013. IMU vil derfor gerne invitere lignende ungdomsgrupper til at være en del af IMU. Dette kunne være aktuelt for nogle af de menigheder og fællesskaber i ELN, der måtte have ungdomsgrupper.”

Forskellige former for tilslutning

En teen-, små-, eller ungdomsgruppe ved en sogne-, valg-, eller frimenighed som deler IMUs åndelige/teologiske ståsted og ønsker at være en del af IMU og den ramme, som det giver.Gruppen kan være struktureret med vedtægter eller løseligt organiseret. Ledelsen udpeger så en kontaktperson til IMU.

Der skelnes mellem tilslutning og tilknytning. Tilslutning er en gensidigt forpligtende relation, hvor det lokale arbejde er en del af IMUs arbejde. Tilknytning er en løsere relation, hvor det kristne ungdomsfællesskab knytter sig til IMU-netværket uden at blive en egentlig del af IMU’s arbejde. Grundlæggende er der identitet og en IMU-medarbejder til forskel på de forskellige måder at forbinde sig med IMU.

Læs mere i denne folder: Tilslutningsfolder IMU, som er udgivet af IMUs sekretariat.

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights