Hvorfor identificerer så mange fra Gen Z sig som LGBT-personer?

 Nye undersøgelser bekræfter, at et stigende antal unge under 23 år identificerer sig som ”nonbinære”. Psykiater Glynn Harrison og teolog Olof Edsinger beskriver nogle af årsagerne bag det stigende tal.

Magasinet Evangelical Focus udgav 17. marts 2021 en artikel, der undersøger hvorfor et stærkt stigende antal unge identificerer sig som LGBT?” ELN har fået lov til at bringe artiklen på dansk.

Af Joel Forster

Teenagere og unge voksne i Europa, USA og andre vestlige lande identificerer sig i stigende grad som LGBT-personer.

En nylig meningsmåling fra Gallup viser, at 5,6 procent af USA’s befolkning identificerer sig som lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede eller queer. Det er en stigning fra 3,5 procent i 2012.

Men det er aldersgruppen under 23 år, som virkelig skiller sig ud: Her identificerer hele 15,9% sig som hørende til i LGBT-gruppen. Undersøgelsen baserer sig på 15.000 interviews, og den fandt desuden, at flere piger og kvinder end drenge og mænd identificerer sig som LGBT-personer.

Forfatterne til Gallup-undersøgelsen konkluderer, at eftersom ”de yngre generationer er langt mere åbne for at identificere sig selv som LGBT, kan væksten forventes at fortsætte”.

Kort om Generation Z

Generation Z er betegnelsen for generationen født mellem ca. 1991 og 2001. Generationen er bl.a. karakteriseret ved, at de er de første digitale indfødte, og de kaldes Gen Z efter udtrykket ’at zappe’. De er hurtige til at omstille sig, de vælger med følelserne, og de vælger groft sagt det, “de gider”.

Ændringer i seksuel opførsel 

Glynn Harrison, psykiater emeritus fra Storbritannien, fortæller til Evangelical Focus, at ”undersøgelser, som ser på mønstre i forhold til seksuel tiltrækning og opførsel, allerede i nogen tid har dokumenteret disse stigende tal.”

I 2016 viste et stort amerikansk studie (National Survey of Family Growth), at ”i aldersgruppen 25-44 år havde 17,4 procent af kvinderne og 6,2 procent af mændene haft seksuel kontakt med en af samme køn på et tidspunkt i deres liv.”

En undersøgelse foretaget af Ipsos MORI i Storbritannien i 2020, så på seksuel tiltrækning.

”Kun halvdelen (54 procent) af Generation Z-respondenterne sagde, at de var ’udelukkende tiltrukket af det modsatte køn’. Jo yngre respondenterne var, desto større var tiltrækningen til en af samme køn.”

Hvorfor denne trend?

“Det er ikke let at fortolke resultaterne af undersøgelserne,” siger Glynn Harrison.

”En mulighed er, at vi er vidner til en hel reel stigning i antallet af mennesker, som tiltrækkes af samme køn som dem selv, noget som skal forstås i sammenhæng med de kulturelle omvæltninger, som den seksuelle revolution har medført.”

En anden mulighed er, at ”mennesker ganske enkelt er mere åbne og ærlige om deres følelser”.

Men det er også sådan, siger psykiateren, at ”unge mennesker i dag er mere åbne for at bruge populære seksuelle identitetsmarkører, som får dem til at føle sig ’cool’ og passe ind.”

Det er svært at vide, men jeg antager, at alle tre faktorer spiller en vis rolle. Tilbage står så, at menneskers seksuelle tiltrækning synes at være mere flydende, end vi hidtil har antaget, og samtidig så ser stærke kulturelle og sociale strømninger ud til at påvirke tendensen i en bestemt retning.

Skepsis over for tanken om to køn

Olof Edsinger, svensk teolog og leder af Svenska Evangeliska Alliansen, har tidligere beskrevet fremvæksten af queer-ideologien i de skandinaviske lande.

”Den postmoderne tankegang i almindelighed, og trans- og queer-bevægelserne i særdeleshed, har banet vejen for dette,” lyder Edsingers analyse.

”Queer-ideologien taler om vores identitet og seksualitet som noget flydende, mens trans-ideologien har en ’metafysisk’ definition af køn og kønsidentitet – afskåret fra personens biologiske realiteter.”

Og når disse ideologier får indflydelse i kulturen ”er det kun logisk, at mennesker ønsker at ændre eller udvide den måde, de identificerer sig på”.

Samtidig har massemedierne, uddannelsesinstitutioner og underholdningsindustrien promoveret LGBT-identiteter, som noget der er naturligt og interessant for unge, hvilket også er en nøgle til at forstå stigningen.

Den nuværende skepsis i forhold til to grundlæggende biologiske køn vil fortsat medvirke til at nære ideen om, at ”menneskets medfødte, biologiske køn ses som et problem, der skal overvindes, fremfor en grundlæggende byggesten i forhold til din identitet”, siger Edsinger.

Situationen vil medføre ”øget unødig eksperimentering, også for mennesker som senere viser sig at være heteroseksuelle.”

I modsætning til dette, siger Olof Edsinger, ”fastholder kristendommen mennesket som krop, sjæl og ånd i harmoni, hvor den ene del ikke bekriger den anden. Og når mange mennesker vil blive sårede og forvirrede og fyldt med skam som et resultat af trenden i tiden, så er det kristne menneskesyn en virkelig god nyhed”, siger teologen.

Læs mere

Glynn Harrison har bl.a. skrevet bogen A Better Story: God, Sex and Human Flourishing. Se en kort beskrivelse af bogens indhold her.

Olof Edsinger har analyseret queer-ideologiens påvirkning i artiklen Queer Theory: An attack on the concept of a fixed sexual identity

Se også disse artikler med kristent fokus på emnet: A Good News approach to Gender Issues (en guide fra European Evangelical Alliance), Gender: Where next?  (Christopher Townsend) and The Transgender Tsunami (Claire and Rob Smith).

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights