Hvem skal bestemme liturgien i folkekirken?

To forslag fra biskopperne er værd at forholde sig til. Det gør blandt andre en konservativ sognepræst, en tidehvervsk ditto og Indre Missions formand.

Skal et liturgisk forum løbende arbejde med fornyelse af folkekirkens liturgi? Det er et brændende folkekirkeligt spørgsmål lige nu.

Siden 2016 har både biskopper, præster, andre teologer og lægfolk arbejdet med liturgi i folkekirken. Der er set på gudstjenestens form og på dåbs- og nadverritualer.

Senest var omkring 150 samlet til en liturgikonference i Fredericia den 13. november, hvor udvalgsarbejde, høringssvar fra processen og seks nye forslag fra biskopperne blev debatteret.

Et af biskoppernes forslag er et liturgisk forum, som løbende skal arbejde med gudstjenestens liturgi. Et andet er en egentlig dåbskommission, som skal arbejde med dåbsritualet, da selv mindre sproglige ændringer kan have stor betydning.

Læs de seks forslag her: folkekirken.dk

Meget på spil

Et udpluk af den efterfølgende debat viser, at der er meget på spil i forslagene. Fra den tidehvervske fløj bliver der råbt vagt i gevær, fordi man frygter, at det liturgiske forum sender fornyelse oppe fra og ned i folkekirken og ikke omvendt, samtidig med at det vil give bisperne mulighed for at godkende ændringer uden en egentlig autorisation af dem. Sognepræst og redaktør af tidsskriftet Tidehverv, Agnete Raahauge, skriver i Kristeligt Dagblad den 26. november:

”Det foreslåede liturgiske forum kan, hvis dets kompetencer ikke begrænses, blive en kværn, som til stadighed maler liturgiske forandringer, hurtigt og uden modstand, fordi arbejdet går uden om den praksis, der hidtil har været gældende i folkekirken: at ritualfornyelse kræver en kirkeministerielt nedsat kommission, der skal afprøve de nye forslags overensstemmelse med folkekirkens bekendelsesskrifter.”

I samme avis fastslår sognepræst Jens Ole Christensen i Kirkeligt set, at det at være teologisk konservativ ikke er det samme som at være liturgisk konservativ. Hans skriver blandt andet:

”Vel er det farligt at dyrke teologiske forandringer. Men det kan være lige så destruktivt at droppe de sproglige og pædagogiske. Vi kan nemlig også svigte den kristne tro, hvis vi ikke vover at forandre sprog og former. For at Gud blev menneske, betyder også, at Gud taler menneskesprog og ikke et særligt religiøst sprog.”

Jens Ole Christensen nævner eksempelvis at ordet ”genfødt” i dåbsritualet kan sløre den egentlige mening for nutidsmennesker, for der er jo ikke tale om en genfødsel som i reinkarnation. Samtidig er han opmærksom på, at der er en uhyre vigtig sag gemt i det nuværende ritual, der er gennemsyret af overbevisningen om, at uden dåb og tro er vi uden Gud og uden håb i verden.

Undgå udvanding

Indre Missions formand Hans-Ole Bækgaard deltog også i liturgikonferencen, og han siger til indremission.dk, at IM ser frem til, hvad biskopperne lægger frem efter næste bispemøde i januar:

”Forslaget om et liturgisk forum kan – hvis det bliver med et afgrænset kommissorium og en udløbsdato – bestemt være med til at afklare flere af de spørgsmål, som har været bragt i spil, ligesom det kan være med til at styrke en liturgisk bevidsthed og dannelse.”

Når det gælder et af biskoppernes andet forslag, nemlig det om en kommission, der skal se på dåbsritualet, er Hans-Ole Bækgaard mere forbeholden, og han håber, at arbejdet i en evt. dåbskommission vil blive præget af et klart luthersk dåbssyn:

”Vi er optaget af, at den bærende teologi – ikke mindst i dåbsritualet – ikke bliver udvandet i forhold til kirkens evangelisk- luthersk bekendelse.”

FAKTA

2016: Biskopperne igangsatte i 2016 et udredningsarbejde af gudstjenestens faste form, liturgien.

Tre fagudvalg har undersøgt gudstjenestelivet, som det ser ud i dag, og baggrunden for det.

2020: Udvalget vedr. dåb og nadver har efter endt arbejde udgivet: Dåb og Nadver – Fagudvalgets rapport  og to pixi-udgaver: Dåben – Kort fortalt og Nadveren – Kort fortalt

2021: Frem til 26. marts kunne alle bidrage med kommentarer, og biskopperne har modtaget knap 350 bidrag. En stor del af dem kan læses her Bidrag til liturgidebatten

2021: 13. november mødtes ca. 150 til en liturgikonference arrangeret af biskopperne som en foreløbig opsamling på udvalgsarbejdet og høringsfasen. Inden konferencen barslede biskopperne med seks konkrete forslag til fornyelse af gudstjenesten. Blandt forslagene er et liturgisk forum og en kommission, der skal arbejde med dåbsritualet.

2022: Biskoppernes forslag blev drøftet på konferencen og skal behandles på et bispemøde i januar.

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

ELN søger ny landsleder. Måske noget for dig, der er netværker, organisator og kommunikator..?

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights