Hjemløse i eget sogn

Menighedsrådet i Brønshøj har indrykket en annonce, der gør folkekirkemedlemmer hjemløse i deres eget sogn

I en artikel i Kristeligt Dagblad onsdag d. 3. januar kan man læse, at menighedsrådet i Brønshøj søger en ny sognepræst, der samtidig skal være præst ved Bispebjerg hospital. I stillingsopslaget skrives der flere ønsker til den kommende præst, bl.a. at vedkommende skal være villig til at benytte vielsesritualet for to personer af samme køn. Det fremgår af artiklen, at både Københavns biskop og præsteforeningens formand støtter, at menighedsrådet melder deres ønsker til den teologiske profil ud i stillingsopslaget. Biskop Peter Skov-Jakobsen bekræfter dette i en mail til Kristeligt Dagblad:

“Jeg betragter det som en entydig fordel, hvis det fremgår af kirkernes stillingsopslag, hvilke forventninger menighedsrådet har til den pastorale praksis. Det gælder selvfølgelig også, hvorvidt præsten vil benytte sig af vielsesritualet for par af samme køn”

Pastoral Vejleder i ELN, rektor Børge Haahr Andersen, har følgende kommentar til sagen:

“I en stillingsannonce ved Brønshøj kirke søger man en ny sogne- og hospitalspræst. Kirken er en gammel landsbykirke, som er groet sammen med Storkøbenhavn. Annoncen profilerer, hvilken præst man gerne vil have.  Det skal være en god teolog og fortæller, en menneskekender, en samarbejdsvillig type og en erfaren præst, og så skal vedkommen være villig til ”at benytte vielsesritualet for to af samme køn”.

Meget sjælden hændelse

Det sidste er interessant og perspektiverer en debat, der popper op med jævne mellemrum og som også blev diskuteret i juledagene. Der findes for tiden ud af 2600 et par tusinde folkekirkepræster, der er villige til at vie to af samme køn. Der var i 2016 105 sådanne vielser. Gennemsnitlig vil en præst blive spurgt om at foretage en sådan vielse hvert 20 år. Dvs. et par gange i løbet af et arbejdsliv. Måske lidt oftere i en romantisk bryllupskirke som Brønshøj kirke, tæt på Storbyen København. Inden for de næste ti år er det nok overvejende sandsynligt, at den nyudnævnte præst vil kunne blive spurgt om at foretage en vielse af to af samme køn.

Jeg har fire kommentarer hertil:

  • Det er grotesk, at noget, der fylder så lidt i præstens hverdag, bliver viet en så stor opmærksomhed. Men det svarer godt til tidsånden i dag. Brønshøj kirke vil have en præst, som er politisk korrekt!
  • Både Københavns biskop og præsteforeningens formand støtter, at man i stillingsannoncer er konkrete omkring, hvilken teologisk profil en kommende præst skal have. Det er jo en støtte til det lokale demokrati. Da et sogn i samme provsti som Brønshøj kirke for år tilbage ønskede en præst, ”som brændte for, at mennesker kom til tro på Jesus”, kom der en voldsom reaktion i præstekredse mod at bruge en sådan formulering i en annonce. Dengang var der ingen støtte fra præsteforeningens formand eller fra Københavns biskop. Men det må vi altså forvente, at der er i fremtiden.
  • Jeg vil opfordre menighedsråd og menigheder til i kommende ansættelser at skrive, at vi ønsker en præst, som vil støtte ægteskabet mellem mand og kvinde. I stedet for at definere os ud fra, hvad vi ikke gør, at vi ikke vier samkønnede par, skal vi sige det positivt: Vi vil gerne støtte ægteskabet mellem mand og kvinde som en gudvillet og menneskevenlig ordning.
  • Problemet i Brønshøj sogn er, at mennesker i sognet, som mener, at ægteskabet er en pagt mellem en mand og en kvinde, ikke kan få en vielse ved en præst, der støtte den overbevisning. For med præstekollegaens og biskoppens velsignelse rendyrkes en ægteskabsforståelse, som er uafhængig af kønsforskelligheden.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights