Herning Bykirke har vokseværk

Herning Bykirke har vokseværk med flere nye tiltag og ansættelse af præst nr 2.
Herning Bykirke har lige her 1. søndag i advent, fejret 2 års fødselsdag, idet man for to år siden, efter en del forarbejde, afholdt den første gudstjeneste i Fredens Kirke, som man har lejet.
Dengang startede man med præst på deltid, og en masse frivillige, til at varetage forskellige opgaver, også under gudstjenesten. Siden er menighedens unge præst Søren Mejer Overby fastansat på fuld tid, og her to år efter ansætter man nu en ulønnet hjælpepræst.
Det er Christian Poulsen, tidligere præst i Snejbjerg og forhenværende formand for Indre Mission i Danmark. Han har meldt sig ud af folkekirken og er i forvejen medlem af Herning Bykirke  og  været aktiv siden etableringen for 2 år siden. Christian Poulsen har i de forløbne to år, ligesom Brian Christensen fra Lemvig Bykirke, holdt gudstjenester,  når Herning Bykirkes egen præst har haft fri. Nu har man ønsket at formalisere tjenesten ved at Christian Poulsen i søndags blev indsat som hjælpepræst i Fredens Kirke.  Hans opgave bliver foruden forkyndelsen, at være en erfaren hjælp og støtte i Herning Bykirke. At være synlig og stå til rådighed for samtaler og sjælesorg for alle, der måtte ønske det, måske med særlig henblik på den modne og ældre del af menigheden.

Samme grundlag som Folkekirken

De forløbne to år er Herning Bykirke vokset meget. Til de fleste gudstjenester kommer der mellem 75 og 200. Der er op mod 150 medlemmer , hvoraf de knap 100 er voksne . Desuden kan man i kirken glæde sig over, at der til gudstjenesterne kommer mange, som ikke er medlemmer. Nogle skal lige se hvad Bykirken er , andre er på vej til at melde sig ind. For nogle er det et stort skridt, efter mange år, at melde sig ud af Folkekirken og melde sig ind i en frimenighed, selv om Herning Bykirke har fuldstændig samme evangelisk lutherske grundlag som Folkekirken. Og i Herning Bykirke føler man sig  forpligtet på, at det er Bibel og bekendelse der er grundlag for forkyndelse og alle ritualer. Det forsøger man at udleve  gennem Herning Bykirkes vision : Gud møder os – Vi møder hinanden – Flere møder Gud  ,  så forkyndelse , lovsang, bøn , fællesskab,  dåb og nadver er sat ind i en fornyende og anderledes ramme end i Folkekirken .

Gudstjenesteform med rig variation

Gudstjenesteformen er bevidst tilrettelagt, så der er plads til børn og juniorer ,der har deres egen Børnekirke de allerfleste søndage. Det har medført at rigtig mange børnefamilier sætter pris herpå og er medlemmer og møder op med masser af børn. I 2014 har man således døbt 14 børn. Man har også afholdt konfirmation og bryllup her i 2014. Kirkens liturgi giver plads til rig variation, med vægten lagt på en god forkyndelse og en fremtrædende plads både til rytmisk nyere musik og gamle salmer. Flere frivillige bands gør en stor indsats på dette felt, på en hel række instrumenter – undtaget kirkeorglet. Der er i gudstjenesten sat plads, og tid af til bøn og forbøn også for konkrete ting og personer, som måtte ønske dette.

Smågrupper

Mange smågrupper, hvor man mødes i ugens løb er skudt op ud fra kirken. Nogle samles om Bibel og bøn, andre har socialaftener sammen, andre mødes  til sport og senest er der dannet en gruppe hvor primært lidt mere modne voksne / seniorer samles om “ Tro og Liv “ Og ikke at forglemme en hastigt voksende legestue. Desuden er der en gruppe , der har været på studietur i Etiopien og nu leder en indsamling i Herning Bykirke til støtte for en bibelskole i Dodola i samarbejde med missionsselskabet Promissio.
Medlemmerne i Herning Bykirke kommer fra Herning og en række byer i omegnen, og dækker aldersmæssigt fra 0 til godt 70, med en lav gennemsnitsalder på 25 .

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights