Herning Bykirke har indviet nye lokaler

Det var en festdag da Herning Bykirke søndag den 24. april kunne indvie deres nye lokaler.

Glade mennesker tog imod ved døren og bød velkommen. Festlighederne begyndte med en gudstjeneste. Frimenighedspræst Søren Overby Christensen ledte gudstjenesten og Henrik Højlund, formand for Evangelisk Luthersk Netværk var inviteret til at prædike og officielt erklære lokalerne for indviet.

Efter gudstjenesten holdt formand for Herning Bykirke, Bjarne Carlsen, tale og berettede om hele forløbet og gav udtryk for stor taknemmelighed til Gud og til hele menigheden for alt det de hver især har bidraget med.

Christian Poulsen, hjælpepræst, kom også med en dejlig og munter hilsen og havde en gave med som skulle minde om, at når vi i dag kan indvie nye kirkelokaler, så er det fordi nogen er gået forud for os. Han havde et stykke træ med fra en meget gammel prædikestol – et stykke træ, som vidner om, at mange har fortalt og hørt evangeliet før os. Det var en gave, der gav dybde og perspektiv på den virkelighed, vi er en del af og som samtidig gav anledning til stor taknemmelighed.

Godt arbejdsfællesskab

Flere fra menigheden kom også med en hilsen og de hilsner bar tydeligt præg at tak og glæde over det samarbejde der har været omkring byggeriet. De var tydeligt mærkede af begejstring, forundring og taknemmelighed over at et arbejdsfællesskab kan skabe og give noget på så mange fronter. Tænk, hvad vi kan sammen, var der en der sagde.

Siden Herning Bykirke blev stiftet i 2012 har de holdt alle deres gudstjenester i Fredens Kirke, som er en sognekirke i Herning. Her fik de lov til at leje sig ind søndag eftermiddag. Baggrunden for, at de besluttede at prøve at finde egne lokaler, var blandt andet, at der ved deres generalforsamling i 2014 var mange,  der udtrykte et stort ønske om at kunne fejre gudstjenesten om formiddagen.

Bygningen har tidligere tilhørt en landbrugsrådgivning – Heden og Fjorden – og den del af bygningen, som Herning Bykirke har lejet, udgør små 600 m2. Der er lavet en flot kirkesal, hvor alteret er lavet af den limtræsbjælke der hang under loftet (uden at være bærende). Nu er der et stort kors og et fint alter og som Søren Overby påpegede i sin indledning – er træet nu symbol på netop det, der er bærende i kirken. Udover kirkesalen, er der en stor hall, masser af plads til at pusle de mange små børn,  lokaler til både børn og juniorer, et stort cafeområde, et køkken, et mødelokale og et præstekontor. Udenfor er der masser af smuk skiltning som guider og markerer, at her er kirke.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights