Hans Jørgen Hansen bliver (endnu mere) præst i Hedensted

Sund forkyndelse og glad kristendom. Mottoet har fulgt og følger stadig Hans Jørgen Hansen, præst i Hedensted Valgmenighed.

Hedensted Valgmenighed har pr. 1. oktober ansat Hans Jørgen Hansen som menighedens præst i en stilling på 80 procent. Han afløser Roar Steffensen, der sammen med sin hustru rejser til Peru som præst og underviser.

Hans Jørgen Hansen er allerede godt kendt med Hedensted Valgmenighed, dels har han og hustruen været med siden menighedens barndom, og dels har han det seneste halvandet år været frivillig, ulønnet hjælpepræst. Han har bl.a. vikarieret, mens Roar Steffensen i perioder har arbejdet i Peru og Spanien.

Det er altså en meget kendt præst, der kommer til at tjene menigheden, som netop har givet sin fulde opbakning til Hans Jørgen Hansen på en ekstraordinær generalforsamling.

Guds rige og politiske beslutninger

Med tiltrædelsen i Hedensted Valgmenighed tager Hans Jørgen Hansen samtidig sin afsked fra Foreningen af Kristne Friskoler, FKF. Her har han i 12 år kæmpet en engageret kamp for friskolernes reelle muligheder for at drive skole. Det er en kamp, som er ført både i den offentlige debat, men i lige så høj grad gennem et utrætteligt politisk arbejde i kulisserne på Christiansborg, i Undervisningsministeriet og blandt andre interesseorganisationer. Derfor er der nok også mange, som spørger, hvad energien nu skal bruges til.

Kan du leve uden det politiske engagement?

”Ja, det tror jeg godt. Jeg er jo 61 år, og det er tid nu, hvis jeg skal noget andet. Jeg har også erkendt, at Guds rige ikke først og fremmest bliver realiseret gennem politiske beslutninger. Det er ikke på den politiske arena, at det slag bliver slået,” siger Hans Jørgen Hansen.

Men det er svært at forestille sig, at du har resigneret?

”Det har jeg bestemt heller ikke, og jeg vil også blive ved med at blande mig og kæmpe for de sager, som er vigtige. Men nu skal jeg først og fremmest være præst for menigheden her, og det glæder jeg mig til.”

I et opslag på Facebook skriver du, at: ”Jeg vil bestræbe mig på at tjene Gud og mennesker og håber at jeg kan være med til at skabe et gudstjeneste- og menighedsliv under det motto, som har været den røde tråd gennem hele mit virke i både efterskole og friskoler: “En sund forkyndelse og en glad kristendom”.

Sund forkyndelse og glad kristendom, hvad mener du med det?

”Faktisk er det et prædikat, som Samuel Roswall satte på livet på Djurslands Efterskole, da jeg var forstander for ét af hans børn der. Jeg kunne genkende, hvad han mente, og det har fulgt mig, at vi skal forkynde sundt og klart i overensstemmelse med Bibelen. Samtidig skal vi passe på, at vi ikke bliver rigoristiske og sætte sorte, snærende rammer op. Vi skal vise, at kristendom er et glædesbudskab. Det er et budskab om liv, glæde og frihed” siger Hans Jørgen Hansen – og føjer til:

”Jeg håber, at min forkyndelse bærer præg af det.”

Hedensted Valgmenighed tager afsked med Roar Steffensen ved en gudstjeneste den 20. september. Hans Jørgen Hansen indsættes derefter i embedet søndag den 4. oktober kl. 13.30.

FAKTA OM HANS JØRGEN HANSEN

  • 61 år og gift med Anna-Marie Hansen.
  • Uddannet lærer, har taget diplomuddannelse i ledelse og en kandidatgrad i informationsarkitektur. Har desuden i to år læst teologiske fag på Menighedsfakultetet i Aarhus.
  • Blev ordineret som præst i januar 2019 efter en paragraf, som siger, at en person, som ikke umiddelbart opfylder kravene til at blive præst i folkekirken, kan ansættes, hvis valgmenigheden ved en generalforsamling stemmer for ansættelsen med 2/3 flertal.

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights