Håndslag til kvindelige præster?

Håndslaget ved ordination anses af mange præster som håndslag på embedsfællesskab. Det skaber derfor problemer at give håndslag til mennesker, man nærmest naturnødvendigt ikke kan have embedsfælleskab med.

Af Henrik Højlund, formand i ELN 

I foråret poppede der pludselig en ny sag op i mediernes søgelys omkring et spørgsmål, som ikke lader kirken i ro: kvindelige præster. Sagen handlede om det rituelle håndslag i forbindelse med præsteordinationer. Det er ved at være en gammel historie, at nogle af de teologiske kandidater, som ikke mener, at kvinder skal være præster, finder det svært at give det rituelle håndslag til de kvindelige præster, der er til stede ved deres ordination.

Håndslaget er altid blevet tolket som noget andet og mere end ”godav”. Én tolkning med lang hævd er, at håndslaget bl.a. er et håndslag på embedsfællesskabet. Det er indlysende, at den betydning af håndslaget giver problemer i forhold til nogle mennesker, som man nærmest naturnødvendigt ikke kan have embedsfælleskab med.

Hele sagen poppede op i forbindelse med sagen om en kvindelig muslimsk politiker, som i fald hun kom ind i folketinget, ikke ville give hånd til mandlige politikere. Sådan i bred almindelighed. Sagen om mandlige ordinander, der ikke vil give hånd til kvindelige præster, har en helt anden karakter, idet de naturligvis ikke i almindelighed undlader at hilsen på kvindelige præster. Desværre overser medierne – og dermed folk flest – meget let denne afgørende forskel og lader det hele være ét fedt. Det gør ikke sagen mindre betændt. Og slet ikke lettere at få en saglig og rolig debat om og holdning til.

Hidtil har der i Viborg stift hersket frihed i forbindelse med dette håndslag ved ordinationer. En sidste rest af den frihed, som ved begyndelsen af indførelsen af kvindelige præster for 60 år siden, var langt mere omfattende. I medierne lagde Karsten Nissen godt ud med at afvise sagen som noget, der angik andet end kirken selv. Det er et internt kirkeligt anliggende, sagde han helt rigtigt. Desværre tyder meget på, at den efterfølgende korte, heftige mediestorm gjorde ham noget blødere i knæene, så han lod sig presse til at tage hele sagen op som et væsentligt problem, der måske burde finde en helt anden løsning. Underforstået: heller ikke mere frihed i dette spørgsmål.

En del har spurgt os i Evangelisk Luthersk Netværk, om ikke vi burde melde os på banen i denne sag med en klar holdning. Vi tilstår, at det har vi svært ved. Ikke at melde os på banen. Flere aktører i Netværket har meldt sig i debatten, men ikke med samme holdning. Her på hjemmesiden har vi valgt at lade denne mangfoldighed komme til udtryk. Altså en mangfoldighed af synspunkter indenfor samme grundholdning til spørgsmålet om kvindelige præster. Vi vil bringe tre indlæg her, som også har været bragt i dagspressen. De udtrykker meget godt spændet i synspunkter i denne sag inden for Netværket.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights